Khu kinh tế Hải Phòng: Hứa hẹn thu hút đầu tư

11:40:14 | 30/6/2010

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tính từ năm 1993 đến đầu năm 2010 tổng số dự án đầu tư vào đây còn hiệu lực là 120 dự án (bao gồm cả 9 dự án hạ tầng KCN), với tổng số vốn đầu tư quy đổi đạt trên 3 tỷ USD. Hiện Khu kinh tế Hải Phòng đang tạo công ăn việc làm cho 22.000 người, bao gồm cả lao động Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài.

Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng theo lãnh đạo Ban Quản lý, Khu kinh tế Hải Phòng vẫn thu hút được 28,5 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và xấp xỉ 8 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (DDI).

Cũng trong năm 2009, các doanh nghiệp FDI trong Khu kinh tế Hải Phòng đạt doanh thu 640 triệu USD, xuất khẩu đạt 480 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 22 triệu USD đạt 100% so với năm 2008. Các doanh nghiệp DDI đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng, bằng 116% so với cùng kỳ 2008. Đặc biệt, các doanh nghiệp DDI năm 2009 nộp ngân sách đạt 700 tỷ đồng, bằng 235% so với năm 2008. Tính lũy kế đến hết năm 2009, các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng đã nộp ngân sách 95 triệu USD và 2.300 tỷ đồng.

Năm 2010, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, sẽ phấn đấu thu hút trên 500 triệu USD vốn FDI và 5.000 tỷ đồng DDI, khai thác ODA 500 triệu USD nhằm phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Về doanh thu, năm 2010 các doanh nghiệp FDI trong Khu kinh tế Hải Phòng phấn đấu đạt 850 triệu USD, tăng 33% so với 2009, kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD, tăng 38%, nộp ngân sách 30 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp DDI phấn đấu đạt doanh thu 12.000 tỷ đồng, tăng 200% và nộp ngân sách 1.000 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2009.

Khu kinh tế Hải Phòng hiện bao gồm 8 KCN (Nomura; Đình Vũ I và II; Đồ Sơn; Tràng Duệ; Nam Cầu Kiền; An Dương; Các KCN phi thuế quan và Nam Đình Vũ I, II) và 1 khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Không chỉ đặt mục tiêu cho năm 2010, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết đã có kế hoạch, định hướng phát triển các KCN Khu kinh tế từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Cụ thể, đối với các KCN từ nay đến năm 2015 sẽ thành lập thêm 4-5 KCN mới và mở rộng thêm các KCN đã thành lập với diện tích tăng thêm khoảng 3.000-4.000ha, đưa tổng số KCN trên địa bàn lên từ 12-15 KCN. Bên cạnh đó, sẽ tập trung thu hút, lấp đầy các KCN đã thành lập và hoạt động, đưa tổng số vốn đầu tư các dự án đầu vào KCN trên địa bàn thành phố đạt từ 8-10 tỷ USD. Đặc biệt, với tầm nhìn đến năm 2020, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết sẽ thành lập thêm 5-6 KCN mới với quy mô diện tích đất tăng thêm 5.000ha, đưa tổng số KCN trên địa bàn thành phố lên tới gần 20 KCN và thu hút khoảng từ 15-20 tỷ USD vốn đầu tư vào các KCN.

Riêng với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, lãnh đạo Ban quản lý cho biết từ nay đến năm 2015 sẽ tiến hành hoàn thành cơ bản những hạng mục cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện nước, khu đô thị, nhà cao tầng và trung tâm mua sắm, trường học, bệnh viện khách sạn…, sẽ xây dựng từ 6-8 bến cảng tại cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và 1.000ha hậu cần cảng. Tầm nhìn đến năm 2025, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, sẽ hoàn thành xây dựng đồng bộ và đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động đầu tư,… tiến tới xây dựng thành phố công nghiệp, dịch vụ gắn với thị trường quốc tế Đình Vũ - Cát Hải; xây dựng thêm 15 bến cảng và 1.500ha hậu cần cảng, khai thác hiệu quả khu phi thuế quan.

Theo dự báo của lãnh đạo Ban quản lý, nếu xây dựng thành công Khu kinh tế này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, góp phần quan trọng vào việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đảm bảo cho Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại trước năm 2020 và là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước.

Nguyễn Hòa