Kiên Giang phát triển thêm 2 cụm công nghiệp

09:43:18 | 11/8/2010

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định thành lập thêm cụm công nghiệp Hà Giang tại xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và cụm công nghiệp Tân Thành tại xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp.

Theo đó, cụm công nghiệp Hà Giang có qui mô diện tích 50 ha. Quy hoạch vùng đất này thành cụm công nghiệp, tỉnh Kiên Giang muốn thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế thị xã Hà Tiên trong thời gian tới. Định hướng cụm công nghiệp này là phát triển ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản, di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ nằm xen kẻ trong khu dân cư vào đây để hạn chế ô nhiễm môi trường...

Đối với cụm công nghiệp Tân Thành có qui mô diện tích 50 ha, được qui hoạch trên nền đất trồng lúa vì hiện nay vùng đất này sản xuất còn manh mún, năng suất thấp so các vùng khác trong huyện. Do đó, qui hoạch để phát triển chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến lương thực vì trong những năm qua sản lượng luôn có xu hướng tăng, nhưng diện tích đất dành cho đầu tư mới, đầu tư mở rộng của các nhà máy chưa đáp ứng được nhu cầu. Định hướng ở cụm công nghiệp này là tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực, công nghiệp cơ khí sửa chữa

Thanh Tân