Hội doanh nhân trẻ Hà Giang: “Sân chơi” của sức trẻ và sáng tạo

10:12:48 | 21/11/2017

Ngày 05/10/2017, Đại hội Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức thành công; từ đây các doanh nghiệp (DN), DNT Hà Giang có một tổ chức riêng, một sân chơi của sức trẻ và sự sáng tạo. Đại hội cũng hiệp thương, bầu các chức danh chủ chốt: Anh Đỗ Ngọc Thuận, Phó Ban vận động Hội DNT tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phương Đông được bầu làm Chủ tịch Hội. Nhân sự kiện quan trọng này và cũng là dịp tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị XTĐT năm 2017, Tạp chí Vietnam Business Forum có buổi trao đổi với anh Đỗ Ngọc Thuận.

Anh có chia sẻ thế nào về giới trẻ và các DNT của tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay?


Trong quá trình vận động thành lập Hội DNT, chúng tôi đã xác định, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 200.000 người thuộc lứa tuổi thanh niên, chiếm 25% dân số, chiếm 45% lao động trong độ tuổi. Toàn tỉnh hiện cũng có 181 mô hình câu lạc bộ, 11 Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế, 135 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 80 triệu đồng/năm, 09 dự án thanh nên phát triển kinh tế… và có khoảng 20% DN trẻ trong tổng số DN của tỉnh hoạt động trên các lĩnh vực. Trong những năm gần đây đã xuất hiện ngày càng nhiều gương TN là chủ các DN và thanh niên làm kinh tế giỏi khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên, nhiều DN quy mô còn nhỏ, chiến lược kinh doanh chưa rõ ràng, hoạt động chưa ổn định, tính liên kết, hợp tác giữa các hội viên còn yếu… Những hạn chế này cần phải được nhận diện rõ, có giải pháp khắc phục kịp thời mới có thể đứng vững trên thương trường đầy khốc liệt.Để khắc phục những hạn chế trên, trong nhiệm kỳ lần này, Hội DNT đang có những giải pháp, hoạt động nào nhằm phát huy vai trò “tập hợp”, “cầu nối” giữa DN với DN, DN với các cấp chính quyền, “bảo vệ quyền lợi” của các hội viên?

Đại hội vừa qua đã xác định rõ mục tiêu tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ DNT, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đoàn kết, sáng tạo; cổ vũ lực lượng DN trẻ thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động, sáng tạo… Trong nhiệm kỳ, Hội cũng phấn đấu 100% DN, thành viên, hội viên được học tập, bồi dưỡng các lớp tập huấn và các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tích cực tham gia tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối các hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường liên kết giữa các hội viên; khuyến khích hỗ trợ hội viên hợp tác triển khai các dự án, hoạt động xúc tiến thương mại… Mục tiêu đề ra là cuối nhiệm kỳ nâng tổng số lên 250 hội viên, phát triển 12 câu lạc bộ trực thuộc. Hội cũng tích cực tham gia các buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các DN được tổ chức hàng tháng, quý để phản ánh kịp thời vướng mắc, nguyện vọng của doanh nhân đến chính quyền, nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Ngày 05/12/2016 UBND tỉnh đã ban hành quyết định 302/CTr/QĐ-UBND về Chương trình hành động tiếp sức khởi nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016- 2020. Trong thời gian tới, Hội có những giải pháp, hoạt động nào nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ nói chung và các DNT trên địa bàn?

Hội sẽ tập trung ở 2 chương trình lớn: Nâng cao năng lực của doanh nhân và tiềm lực của DN; chung sức xây dựng tỉnh Hà Giang trên tinh thần DN mạnh-tỉnh mạnh. Từ đó, Hội sẽ làm tốt trách nhiệm bảo vệ quyền lợi, giúp sức doanh nhân; đại diện tiếng nói, phản ánh nguyện vọng chính đáng của DN, tham gia phản biện, hoàn thành các chính sách của chính quyền, giúp khơi thông hành lang pháp lý, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN.

Các DN cần năng động hơn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh... Hội DNT tỉnh cần đổi mới đa dạng hóa các nội dung, phương thức hoạt động, không chỉ phát phát triển về số lượng mà cả về chất lượng, hướng các hoạt động đến lợi ích của hội viên...

Phát biểu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trong Đại hội Hội DNT tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2020.