Thành lập Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng

11:09:31 | 4/10/2010

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thành lập Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Cao Bằng, trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Sóc Giang, Trà Lĩnh và Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Tà Lùng.

Ảnh: Chinhphu

Theo đó, Ban quản lý sẽ là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Cao Bằng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất và kinh doanh.

Không chỉ vậy, Ban quản lý cũng có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy, kinh phí quản lý hành chính, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Ban quản lý sẽ có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban, văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại KCN, Khu kinh tế và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Thu Hà