Cục Hải quan Khánh Hòa Và những chiến lược “sắc nét”

13:43:13 | 16/5/2018


“Trước bối cảnh và yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, việc ứng dụng dịch vụ hải quan điện tử đang ngày càng cần thiết. Đó chính là tiền đề đáp ứng tốt hơn, linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển doanh nghiệp; hướng đến phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng của địa phương” – ông Phan Thanh Sơn, Phó cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết. Với tầm nhìn sáng suốt này, tin tưởng Cục sẽ còn tiếp tục đề ra những hướng đi “sắc nét”, góp phần đưa ngành phát triển theo hướng hiện đại trong thời gian sớm nhất.

Những tín hiệu vui


Trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông Sơn luôn nhấn mạnh: “Thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp là xu hướng tất yếu trong từng hoạt động”. Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về hải quan tại đơn vị đã được chuyển hoàn toàn từ phương thức quản lý thủ công sang quản lý hiện đại dựa trên ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT). Đó chính là áp dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển (hệ thống E-manifest), cơ chế một cửa quốc gia cảng hàng không và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên website với phương thức tiếp nhận, xử lý dữ liệu tự động, trả kết quả trực tiếp cho doanh nghiệp đạt cấp độ 3,4. Điều đáng nói, Cục Hải quan Khánh Hòa luôn là đơn vị chủ động trong từng công tác như ứng dụng và thực hiện hiệu quả các phần mềm thống kê dữ liệu tờ khai và kim ngạch; phần mềm quản lý cán bộ, công chức; Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu giá tính thuế GTT02; Hệ thống thu nhập xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan CI02, Hệ thống quản lý rủi ro Riskman…

Trong năm 2017 vừa qua, địa phương đã có 206 doanh nghiệp tham gia triển khai trên hệ thống VNACCS/VCIS với hơn 22,6 nghìn tờ khai xuất nhập khẩu; đã thực hiện thông quan điện tử cho 653 lượt tàu biển xuất nhập cảnh (XNC); tiếp nhận 1061 hồ sơ của 91 doanh nghiệp trên dịch vụ công trực tuyến. Hiện đơn vị đã thực hiện mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho thêm 33 TTHC cấp Cục và cấp Chi cục. Đến cuối năm 2017, Cục đã triển khai thực hiện thủ tục tàu bay XNC, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Cam Ranh. Tổng số thuế thu nộp ngân sách từ Cục trong cả năm đạt hơn 6,4 nghìn tỷ đồng (đạt 135,4% chỉ tiêu giao).
3 mục tiêu, 8 trọng tâm

Ông Sơn cho biết Cục Hải quan Khánh Hòa đã sớm xác định 8 trọng tâm, với những hoạt động cụ thể. Trọng tâm 1 đi sâu vào triển khai và thực hiện các văn bản, giáo dục pháp luật hải quan. Trọng tâm 2 triển khai hiệu quả các phần mềm VNACCS/VCIS, ứng dụng CNTT, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Tiếp đó, trọng tâm 3 sẽ là đánh giá, phân tích những rủi ro cũng như thu thập thông tin về các doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm trên địa bàn. Trọng tâm 4 là đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thực hiện, chia sẻ thông tin với các bên liên quan. Trọng tâm 5 và 6 hướng đến xây dựng nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC) liêm chính trong từng hoạt động tham mưu và tuyên truyền. Trọng tâm 7 là xây dựng phát trển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp – đây được xem là hoạt động thiết thực, phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Kết hợp trọng tâm 8 là ứng dụng CNTT và đầu tư, nâng cấp hệ thống quản lý, điều hành và quản lý nội bộ nhằm từng bước nâng cao hiệu suất xử lý công việc trên cơ sở các quy trình, công việc được chuẩn hóa phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008, 9001:2015.

Theo đó, Cục cũng sẽ bám sát 3 mục đích chiến lược: Một là, tạo thuận lợi trong thực hiện quản lý hải quan đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước có liên quan trong thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Ba là, nâng cao năng lực của cơ quan hải quan các cấp theo hướng từng bước xây dựng cơ quan hải quan điện tử dựa trên mô hình kiến trúc bộ, ngành điện tử, để thực hiện yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử.

Song song với đó, để thực hiện chủ trương, kế hoạch hiện đại hóa của ngành Hải quan Việt Nam, Cục Hải quan Khánh Hòa cũng luôn thay đổi, làm mới toàn diện từ tư duy đến hành động, từ lãnh đạo đến nhân viên. “Đặc biệt, nguồn gốc cơ bản và quan trọng hơn hết chính là đề cao vai trò “Đoàn kết”, đó là 123 CBCNVC nơi đây phải luôn là một thể thống nhất, luôn được tạo điều kiện học tập để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và vững vàng về tư tưởng. Cũng hơn lúc nào hết trong công cuộc này, chúng tôi rất cần sự ủng hộ, đồng tình từ mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp và Nhà nước” – ông Sơn nhấn mạnh.

Thiên Hoàng