Tổng công ty Phát điện 2: Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”

10:14:09 | 23/9/2020

Trước sự bùng phát lại của dịch covid -19, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt cung cấp điện an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất trên địa bàn, bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly, khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm Covid-19.

Đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định

Dự kiến trong năm 2020, EVNGENCO 2 sẽ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 18.347 triệu KWH góp phần đáp ứng đủ điểu kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với mục tiêu sản lượng trên, EVNGENCO 2 đã triển khai và quán triệt đến các đơn vị thành viên các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định nhất là đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế, đặc biệt trong diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid _19. EVNGENCO 2 đã đề ra những giải pháp cụ thể như:

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các tổ máy nhằm đảm bảo vận hành an toàn liên tục, tin cậy theo huy động của điều độ Quốc gia, đảm bảo khả dụng cao các tổ máy (đặc biệt là các tổ máy nhiệt điện). Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cuat Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. Thực hiện các đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành của Nhà máy nhiệt điện than, triển khai chương trình thử nghiệm đốt than trộn, xây dựng Đề án xử lý tro xỉ và đảm bảo môi trường cho các đơn vị nhiệt điện than. Bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa các tổ máy. Bám sát các tình hình thủy văn để sử dụng hiệu quả nguồn nước, bám sát diễn biến thị trường để có chiến lược chào giá tối ưu nhất đồng thời xây dựng kế hoạch đáp ứng tốt công tác thủy lợi, đảm bảo cấp nước tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt cho hạ du. Chủ động tích cực phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Thực hiện triển khai đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, trong đó tập trung vào công tác bảo dưỡng thiết bị, tối ưu vận hành và chào giá trên thị trường như “Ứng dụng công nghệ AI và xây dựng phần mềm dự báo lưu lượng nước hồ thủy điện “Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát lò hơi để hỗ trợ quyết định phương án vận hành và bảo dưỡng tối ưu”.

Chú trọng phát triển các dự án năng lượng sạch

Để phát triển quy mô, bổ sung nguồn phát cũng như tạo nền tảng phát triển liên tuch, EVNGENCO 2 luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng các dự án năng lượng sạch, chủ yếu là dự án nguồn điện gió, điện mặt trời kể cả trên mái nhà và lắp đặt nổi trên các long hồ nhà máy thủy điện...

Việc hiện thực hóa tiềm năng năng lượng tái tạo trong đó đầu tư xây dựng các Nhà máy Điện mặt trời góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong quy hoạch điện VII điều chỉnh, góp phần hoàn thành chiến lược phát triển xanh, giải quyết các vấn đề liên quán đến vấn đề viến đổi khí hậu của Việt Nam.

Với nguồn năng lượng sạch này góp phần đảm bảo cam kết của Thủ tướng  Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, nâng cao tỷ trọng về năng lượng tái tạo trong hệ thống điện Việt Nam theo các quyết định số 2068/QĐ – Ttg nagyf 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 428/QĐ- Ttg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

EVNGENCO 2 xác định rõ phát triển năng lượng sạch là chủ trương của Đảng và Chính phủ, trong các năm qua Tổng công ty đã tích cực thực hiện tìm kiếm cơ hội đầu tư kể cả về vị trí và nguồn vốn thực hiện. Đến nay công tác triển khai đầu tư các dự án năng lượng sạch đang được chú trọng triển khai, cụ thể:

Các dự án trong quá trình đầu tư xây dựng gồm: Dự án Nhà máy Điện gió hướng phùng 1, Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2, Dự án điện mặt trời trên mái nhà tại các văn phòng công ty Thủy điện An Khê KaNak (TP Quy Nhơn – Bình Định), Công ty Thủy điện Quảng Trị, Công ty Thủy điện Sông Bung (TP Đà Nẵng), Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Bên cạnh đó các dự án xin bổ sung quy hoạch, chủ trương đầu tư gồm: Nghiên cứu thực hiện giải pháp đốt nhiên liệu sinh khối thay dầu HFO cho tổ máy S4 của Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ để xin chủ trương đầu tư. Triển khai các thủ tục bổ sung quy hoạch dự án Điện mặt trời Quảng Trị. Triển khai các thủ tục bổ sung quy hoạch các dự án Điện mặt trời nổi trên các long hồ của các nhà máy thủy điện: Hồ Thủy điện An Khê, Hồ Thủy điện KaNak, Hồ Thủy điện Quảng Trị. Ngoài ra Tổng công ty cũng đang thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch các dự án Điện mặt trời nổi trên các lòng hồ của các Nhà máy Thủy điện do các Công ty Cổ phần quản lý như: Hồ Thủy điện Thác Mơ, Hồ Thủy điện sông Ba Hạ.

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốcTổng Công ty Phát điện 2 chia sẻ: “Thời gian tới, toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lành mạnh tài chính. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu vận hành ổn định, tin cậy; nâng cao hiệu quả sản xuất đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch 5 năm 2016-2020 đề ra. EVNGENCO 2 sẽ triển khai hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty mẹ theo chỉ đạo của Chính phủ, UBQLV NN tại doanh nghiệp và Tập đoàn; ứng dụng triệt để thành tựu cuộc CMCN 4.0 trong công tác điều hành, quản lý nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực quản trị của Tổng công ty và các đơn vị, đồng thời sẽ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất khi được Tập đoàn giao triển khai đầu tư các dự án NM Nhiệt điện Ô Môn V; Phả lại 3; Dự án Nhiệt điện Tân Phước… EVNGENCO 2 luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Trở thành Tổng công ty năng lượng phát triển phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Là doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội”

Nguồn: Vietnam Business Forum