Hải quan tăng cường công tác giảm thu

10:35:38 | 29/11/2021

Đến nay, cơ quan Hải quan cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 11.961 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa gần 2.000 tỷ đồng, xử lý thu nộp ngân sách 170,3 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 25 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 102 vụ. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Hải quan đã thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 535,4 tỷ đồng.

Song song với việc tạo thuận lợi, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Hải quan triển khai một số các giải pháp chống gian lận thương mại, chống thất thu và mang lại kết quả đáng kể.

Cụ thể, để ngăn chặn hành vi gian lận trong hoàn thuế hoàn thuế giá trị gia tăng, ngày 21/9/2021 đã ban hành công văn số 4539/TCHQ-TXNK yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát… Tính đến ngày 31/10/2021, cơ quan Hải quan đã thực hiện 150 cuộc thanh tra, kiểm tra toàn ngành, kiến nghị truy thu 288,6 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách đạt 227,1 tỷ đồng; 1.328 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 545,7 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách số tiền là 494,7 tỷ đồng.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)