Thấy gì từ số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục trong tháng 4/2022?

07:01:46 | 26/4/2022

Tháng 4/2022, doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng hơn 2 lần so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.Điều này cho thấy sự phục hồi đang ở rất gần.


Việc đẩy nhanh tốc độ thực thi các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thời điểm này sẽ là cú hích rất lớn, tiếp sức cho doanh nghiệp.

Con số được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tháng 4/2022 đã trở thành tháng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục từ trước đến nay khi ghi nhận là 15.001 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Con số này cao hơn mức trung bình 13.043 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 của giai đoạn 2017-2021. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2022 là 104.757 người, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 4 cũng ghi nhận 7.034 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính chung 4 tháng, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2022 là 30.919 doanh nghiệp, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là mức kỷ lục về số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm, cao gấp 2 lần mức bình quân 4 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2021 (15.506 doanh nghiệp).

Các lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2022 là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (11.945  doanh nghiệp, chiếm 38,6%); Xây dựng (3.784 doanh nghiệp, chiếm 12,2%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (3.448 doanh nghiệp, chiếm 11,2%)...

Tháng 4/2022, cả nước có 10.380 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, số doanh nghiệp giải thể và chờ làm thủ tục giải thể giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.


Công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2022.

Trên thực tế, tình hình đăng ký kinh doanh phản ánh hoạt động kinh doanh đang trong bối cảnh, điều kiện hồi phục với tốc độ rất nhanh và các doanh nghiệp đã có kế hoạch đón đầu.

Bước vào quý II, nền kinh tế có dấu hiệu “tan băng” ngày càng rõ ràng khi nhìn ở 3 “bước nhảy” trong phát triển doanh nghiệp, nông nghiệp và FDI. Trong phát triển doanh nghiệp, cả số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đều đạt kỷ lục, trong đó số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống trở lại hoạt động tăng tới 105,4%; trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tăng 96,5%.

Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo - động lực chính của tăng trưởng kinh tế, có tới 82,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tốt hơn và giữ ổn định (50,0% tốt hơn, 32,3% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống còn 17,7%. Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý II/2022 so với quý I/2022 tiếp tục tăng với 83,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (46,6% tăng, 37,1% giữ nguyên), 16,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm...

Tất nhiên, khó khăn vẫn còn, thể hiện qua số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể trong quý I/2022  còn cao. Sự gia tăng của quý I/2022 so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 1/2022. Thông lệ, tháng 1 thường là thời điểm ghi nhận số doanh nghiệp tạm ngừng hoặc dịch chuyển các kế hoạch kinh doanh cao hơn, khi năm tài chính kết thúc, các doanh nghiệp sẽ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định...

Việc đẩy nhanh tốc độ thực thi các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thời điểm này sẽ là cú hích rất lớn, tiếp sức cho doanh nghiệp.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đánh giá cao các chính sách tái mở cửa du lịch của Chính phủ thực hiện vào tháng 3 và dự kiến dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch sẽ thúc đẩy lĩnh vực dịch vụ, với dự báo tăng 5,5%, đóng góp 2,3% vào tăng trưởng GDP trong năm nay.

Cùng với đó, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành, đang có tác động tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như làm minh bạch hóa môi trường kinh doanh.

“Những yếu tố trên đã góp phần tạo nên những con số kỷ lục về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022”, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp