Hải Dương: Hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh “Thuận lợi, bền vững, thân thiện và an toàn”

09:15:22 | 28/4/2022

Hải Dương đã vươn lên vị trí số 13 trong bảng xếp hạng PCI năm 2021, vượt 34 bậc so với năm trước ( năm 2020, Hải Dương đứng thứ 47 trong cả nước), vươn lên nhóm khá trong bảng xếp hạng 2021. Đây là năm Hải Dương có thứ hạng cao nhất trong 17 năm qua của PCI. Hải Dương cũng là 1 trong 10 địa phương được đánh giá có chất lượng cơ sở hạ tầng tốt trên cả nước.

Nhân dịp này, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Anh Mai- Ngô Khuyến thực hiện.

Không tính đến sự ngẫu nhiên, kết quả PCI năm 2021 của Hải Dương là minh chứng rõ nhất, việc Hải Dương đang triển khai có hiệu quả khâu đột phá “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết  số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021 về cải thiện mạnh mẽ  môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này?

Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đã đạt được một số kết quả tích cực; điểm số của một số chỉ số thành phần trong chỉ số PCI được nâng lên, thứ hạng một số chỉ số được cải thiện so với các tỉnh trong vùng và so với cả nước, kết quả tích cực đó đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Tuy nhiên, chỉ số PCI chưa có bước cải thiện đột phá, một số chỉ số thành phần chậm được cải thiện, thậm chí có chỉ số có nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các tỉnh trong Vùng và cả nước.

Với quyết tâm tạo bước đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021) về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch hành động số 300/KH-UBND ngày 28/01/2022 nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy, trong đó tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm giữa các cấp chính quyền trong các lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Ba là, đảm bảo tính minh bạch, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực của cộng đồng các doanh nghiệp.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Năm là, tập trung giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Bảy là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Trên cơ sở kế hoạch hành động của tỉnh, các ngành, địa phương cũng đang tích cực, chủ động rà soát để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tác động tới điểm số của từng chỉ tiêu thành phần với mục tiêu khắc phục những điểm nghẽn đang cản trở tới hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục khai thác, phát huy những mặt đã làm tốt trong thời gian qua để tạo bước bứt phá về năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp để tăng nhanh điểm số của một số chỉ số thành phần, chiếm tỷ trọng lớn trong PCI như: tính minh bạch; đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp cận đất đai; tính năng động...

Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 mỗi năm tăng 5 bậc trên Bảng xếp hạng PCI, nhưng năm 2021 đã tăng 34 bậc (“vượt chỉ tiêu”). Sự biến động lớn này đang đặt ra những vấn đề mới nào trong công tác chỉ đạo, điều hành?

 Như chúng ta đã biết, trong xu thế các địa phương đều đang rất nỗ lực cải thiện chỉ số PCI, sự chênh lệch về điểm số ở mỗi chỉ số thành phần giữa các địa phương ngày càng có xu hướng thu hẹp dần, điều đó đồng nghĩa với việc điểm số PCI tổng hợp của một địa phương có thể biến động nhỏ cũng dẫn đến sự biến động tương đối lớn về vị trí của địa phương đó trên bảng xếp hạng và Hải Dương chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, việc Hải Dương năm 2021 đã tăng 34 bậc, đứng thứ hạng 13 không có nghĩa là tỉnh đã “vượt chỉ tiêu” Nghị quyết 08-NQ/TU đã đề ra. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đòi hỏi cần có một quyết tâm chính trị cao, nỗ lực rất lớn, liên tục trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền tỉnh, trong đó cần xác định rõ 3 nhóm mục tiêu cơ bản, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục giữ vững và phát huy hết tiềm năng, dư địa để tiếp tục tăng điểm số các chỉ số thành phần quan trọng, có tác động lớn đến PCI như các chỉ số: Tính minh bạch; đào tạo lao động; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chi phí không chính thức; tiếp cận đất đai.

Thứ hai, đối với các chỉ số thành phần hiện nay tỉnh còn đạt ở mức trung bình, hay còn thấp so với mặt bằng chung và chưa có chuyển biến tốt, tỉnh cần tập trung mọi nỗ lực để tăng nhanh, tăng bứt phá về điểm số.

Thứ ba, coi trọng đến tính bền vững trong cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, công tác chỉ đạo, điều hành cần chú trọng xác định đúng các khâu đột phá, các nhiệm then chốt, trọng tâm có sức lan tỏa cao; đồng thời cần tăng cường cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Ngay sau lễ công bố PCI 2021, Hải Dương sẽ có những giải pháp, hành động gì?

 Sau khi VCCI công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021, tỉnh Hải Dương sẽ khẩn trương phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được của từng chỉ tiêu, chỉ số thành phần để nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về những kết quả tích cực đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém; xác định đúng các điểm nghẽn cản trở tới việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trên cơ sở đó để xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể để giải quyết các điểm nghẽn đó. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong Kế hoạch số hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong đó kiên quyết thực hiện việc gắn trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện. Sớm đưa vào sử dụng bảng đánh giá năng lực cạnh tranh của các Sở, ngành trong tỉnh (DCCI), làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện, kiểm điểm trách nhiệm của từng Sở, ngành trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần nỗ lực phấn đấu lớn, không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Tôi tin tưởng rằng Hải Dương sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đứng trong TOP 20 cả nước trên bảng xếp hạn PCI vào năm 2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, động viên của các cơ quan truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự hợp tác hiệu quả hơn nữa trong hoạt động thông tin, truyền thông từ phía các cơ quan thông tấn báo chí để tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh “Thuận lợi, bền vững, thân thiện và an toàn”; là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum