Mỗi tháng Hải quan Hải Phòng thu ngân sách hơn 6.400 tỷ đồng

09:14:28 | 18/8/2022

45.063 tỷ đồng là tổng thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng trong 7 tháng đầu năm, tăng 6.072,5 tỷ đồng (tương ứng 15,5%) so với cùng kỳ năm 2021.Với kết quả trên, số thu ngân sách của Hải quan Hải Phòng đạt 70,8% chỉ tiêu cả năm do Bộ Tài chính giao (63.630 tỷ đồng), đạt 67,2% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.050 tỷ đồng).

Tính bình quân 7 tháng qua, mỗi tháng, Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 6.438 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm, tháng 6 có kết quả thu ngân sách cao nhất với 6.922,7 tỷ đồng.

Trong khi tháng 2 có số thu thấp nhất với 5.382,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, tháng 2 cũng là tháng duy nhất có kết quả thu dưới 6.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là thời điểm có dịp nghỉ tết Nguyên đán dài ngày, nên hoạt động xuất nhập khẩu giảm so với bình thường kéo theo số thu ngân sách giảm.

7 tháng đầu năm Hải quan Hải Phòng xử lý khoảng 1,3 triệu tờ khai. Tháng có tờ khai lớn nhất là tháng 6 với 204.255 tờ khai, trong khi tháng 2 có lượng ít nhất với 111.108 tờ khai.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng trong 7 tháng đầu năm đạt gần 68 tỷ USD, trong đó 3 tháng (4, 6 và 7) đạt trên 10 tỷ USD.Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công với 44.797 tờ khai, đơn vị có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 với 4.822 tờ khai.

Nguồn: Vietnam Business Forum