Tổ chức các đoàn thẩm định Chương trình “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

11:14:38 | 26/9/2022

Theo Quyết định 1633/PTM-BTT về việc thành lập các đoàn công tác thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, 22 đoàn công tác đã đến trực tiếp các doanh nghiệp của doanh nhân tham gia Giải thưởng bình chọn Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022.

Theo đó, các đoàn thẩm định đã đến từng doanh nghiệp, khảo sát thực tế, trao đổi, phỏng vấn đối với ứng viên, cán bộ, người lao động... của doanh nghiệp. Trên cơ sở trao đổi cởi mở, lắng nghe về những vấn đề liên quan trong việc kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi cũng như kế hoạch phát triển trong thời gian tới, đoàn thẩm định sẽ có những góc nhìn chính xác nhất về doanh nghiệp, doanh nhân. Từ đó sẽ đưa ra đánh giá, nhận xét và kết luận cụ thể về các hồ sơ của ứng viên tham.

Theo các đoàn thẩm định, năm nay các hồ sơ đều có chất lượng khá tốt. Mặc dù là năm có nhiều yêu cầu mới nhưng các doanh nhân, các đơn vị đề cử đã nghiên cứu kỹ các tài liệu, hướng dẫn nên xây dựng hồ sơ. Nhiều ứng viên chất lượng cao, là doanh nhân thành đạt đang lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành. Các lĩnh vực đề cử bao gồm hầu hết các ngành kinh tế, thành phần kinh tế từ sản xuất đến thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp… Đặc biệt, có nhiều gương mặt tiêu biểu trong các ngành sản xuất chế biến.

Toàn bộ thông tin khảo sát sẽ được báo cáo Hội đồng bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Hội đồng bình xét gồm 40 thành viên nhằm đảm bảo sự chuyên sâu, công bằng và khó tác động đến kết quả bình xét. Các thành viên Hội đồng gồm các chuyên gia, các phóng viên báo chí, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và VCCI.

Theo VCCI, đây là năm thứ tám VCCI thực hiện bình chọn Danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, nhưng là năm đầu tiên áp dung đạo đức doanh nhân là một trong những tiêu chí được xem xét khi bình chọn.

Năm nay, việc bình chọn và tôn vinh được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vừa qua đại dịch. Chương trình bình xét “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi như số lượng doanh nhân tiêu biểu giảm (60 doanh nhân tiêu biểu) nhưng yêu cầu cao về chất lượng; tiêu chí bình chọn được xây dựng theo hướng khoa học, lấy đạo đức doanh nhân là một trong những chuẩn mực quan trọng để bình xét bên cạnh tiêu chí sản xuất kinh doanh tốt; quy trình bình xét không dựa trên hồ sơ mà thẩm định trực tiếp và phỏng vấn ứng viên…

Dự kiến, chương trình tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Ngay Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Ngô San (Vietnam Business Forum)