Phú Yên: Đẩy nhanh hoàn thành tuyến đường Phước Tân – Bãi Ngà

17:25:58 | 18/11/2022

Theo UBND tỉnh Phú Yên, nhóm dự án trong khu kinh tế do Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư có 5 DA. Trong đó, dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô dài hơn 3,8km; tổng mức đầu tư hơn 489 tỉ đồng. DA này triển khai từ năm 2015, đến nay khối lượng thực hiện khoảng 83% giá trị hợp đồng. Hiện Phú Yên đang tích cực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để dự án tiếp tục triển khai.

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư (tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và số 406/QĐ-UBND ngày 18/3/2021), với quy mô toàn tuyến dài 3,835 km với tổng mức đầu tư là 489,003 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách (Trung ương hỗ trợ 350.463 triệu đồng, phần còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh), thời gian thực hiện từ năm 2015 - 2022 (theo Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 4/10/2021).

Tính từ thời điểm khởi công xây dựng (từ tháng 11/2015) đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã tổ chức triển khai thi công với giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 349.000/419.000 triệu đồng, tương ứng 83% giá trị hợp đồng, phần còn lại đang vướng mặt bằng nên không thể triển khai thi công, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án (diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 73% diện tích xây dựng dự án, 16,5 ha/22,5 ha).

Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 399.510 triệu đồng, tổng vốn đã bố trí là 488.963 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 350.463 triệu đồng; ngân sách tỉnh 138.500 triệu đồng), đã giải ngân là 389.512 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 308.457 triệu đồng; ngân sách tỉnh 81.055 triệu đồng).

Năm 2022, dự án được bố trí là 100.494 triệu đồng (trong đó, ngân sách Trung ương 42.994 triệu đồng; ngân sách tỉnh 57.500 triệu đồng), khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1.522 triệu đồng, đã giải ngân là 1.043 triệu đồng (trong đó ngân sách Trung ương 988 triệu đồng; ngân sách tỉnh 55 triệu đồng).

Hiện Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đang phối hợp với UBND thị xã Đông Hoà làm việc, đôn đốc, động viên người dân giao mặt bằng. Còn một số vướng mắc, thay đổi về chính sách, thị xã Đông Hoà đang xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh. Với những trường hợp đòi hỏi ngoài quy định, nếu không giao mặt bằng thì sẽ bị cưỡng chế để sớm có mặt bằng kịp thời phục vụ cho việc thi công công trình và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, hiệu quả.  

Nguồn: Vietnam Business Forum