Vĩnh Phúc quan tâm quy hoạch xây dựng và phát triển các KCN tập trung theo hướng bền vững

17:52:04 | 2/12/2022

Xác định quy hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững, những năm qua, công tác quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nói riêng luôn đi trước một bước, gắn với quy hoạch phát triển vùng, ngành kinh tế của địa phương. Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc xoay quanh vấn đề này. Nguyệt Thắm thực hiện.

Hiện nay Vĩnh Phúc đã xây dựng được hệ thống các KCN tương đối đồng bộ và hiện đại. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch các KCN thời gian qua?

Tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 19 KCN với tổng diện tích là 5.487,31 ha. Đến nay, đã có 16 KCN được thành lập (quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.548,018 tỷ đồng và 212,53 triệu USD; tổng diện tích đất quy hoạch là 3.110,25 ha, trong đó: Diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.275,03 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.757,2 ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.287,03 ha, chiếm trên 70% diện tích đất công nghiệp quy hoạch đối với các KCN đã thành lập trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Vĩnh Phúc có 9 KCN đã đi vào hoạt động, bao gồm các KCN: KCN Khai Quang (221,46 ha); KCN Bình Xuyên (286,98 ha); KCN Kim Hoa (50 ha); KCN Bá Thiện (325,75 ha); KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha); KCN Bá Thiện II (308,83 ha); KCN Tam Dương II- khu A (135,17 ha); KCN Sơn Lôi (257,35 ha); KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha). Cơ sở hạ tầng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng cơ bản đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó, một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

Đối với 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021, bao gồm: KCN Sông Lô II (165,66 ha); KCN Tam Dương I-KV2 (156,76 ha); KCN Sông Lô I (177,36 ha); KCN Nam Bình Xuyên (290,152 ha); KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa (Khu vực II-giai đoạn 1) 145,27 ha đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng; riêng KCN Phúc Yên đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan. KCN Phúc Yên đã có 2 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là 16,4044 ha.

Công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn được triển khai như thế nào trong tháng 11/2022, thưa ông?

Trong tháng 11/2022, Ban đã phối hợp Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh triển khai lập quy hoạch phân khu dự án KCN Đồng Sóc; lấy ý kiến sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung KCN Bình Xuyên - Yên Lạc vào quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với đơn vị hạ tầng triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất tại Lô D11, D12 KCN Bá Thiện II, KCN Khai Quang mở rộng và KCN Sơn Lôi; hướng dẫn chủ đầu tư ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc theo quy định.

Để tiếp tục đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng các KCN, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ chú trọng tới những nhiệm vụ cụ thể nào, thưa ông?

Căn cứ vào những kết quả đã được trong tháng 11/2022, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh trọng tâm một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục xây dựng, tổ chức khởi công, triển khai dự án các KCN mới thành lập: Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I-khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa - Khu vực 2 (Giai đoạn 1).

Đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của các KCN: Khai Quang, Bình Xuyên, Bá Thiện II, Tam Dương II - khu A tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Đồng thời, giải quyết các vấn đề liên quan đến các KCN: Đồng Sóc, Phúc Yên; Chấn Hưng, Tam Dương II - khu A, trong đó, giải quyết dứt điểm tiến độ thực hiện dự án KCN Tam Dương II- Khu A…

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum