VCCI làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

18:08:22 | 12/12/2022

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp các địa phương, sáng 12/12/2022, ông Nguyễn Bắc Hà - Trưởng Ban Hội viên và Đào tạo, VCCI đã có cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La.

Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên; tập hợp phát triển doanh nghiệp hội viên; tổ chức hội thành viên góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá cao VCCI đã hợp tác, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp các địa phương trong thời gian qua. Với Sơn La, Hiệp hội mong muốn VCCI và  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động, trong đó có 3 đề xuất nổi bật:

Một là, tạo điều kiện, ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp Sơn La được tiếp cận, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo khoa học, chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp do VCCI chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.

Hai là, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (diễn giả, giảng viên, chuyên gia, chương trình, nội dung…) để tỉnh Sơn La tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị trong doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… (dự kiến tổ chức 02 chương trình trong quý II và quý III năm 2023)

Ba là, hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La và các doanh nghiệp kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp và doanh nghiệp các địa phương trong cả nước, nhất là khu vực Tây Bắc; nhằm học hỏi kinh nghiệm, xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, liên kết phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Bắc Hà cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La, trong đó, ngay đầu năm 2023 sẽ triển khai từ 2-3 chương trình đào tạo, hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số…

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thăm Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, đây là mô hình doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Sơn La.

Ngô San (Vietnam Business Forum)