Hội nghị Diên Hồng 2024 đánh dấu 20 năm đổi mới và phát triển của người Việt Nam ở nước ngoài

09:53:21 | 10/6/2024

Hội nghị Diên Hồng 2024 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một cuộc hội ngộ mà còn là cơ hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước, đồng thời củng cố thêm lòng tin và sự gắn bó với quê hương trong lòng mỗi người con xa xứ.

Thành tựu nổi bật sau 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW

Theo Thứ trưởng  Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN, cộng đồng NVNONN đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Cộng đồng NVNONN không chỉ mở rộng về số lượng mà còn gia tăng về tầm ảnh hưởng và đóng góp vào sự phát triển và hội nhập quốc gia. Vai trò của NVNONN ngày càng được nâng cao, gắn bó mật thiết với quê hương và trở thành nguồn lực quan trọng cho sự thịnh vượng của đất nước.

Nghị quyết 36 đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác NVNONN từ cả hai phía. Trên cả nước, công tác NVNONN đã trở thành nhiệm vụ chiến lược của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Các cơ quan và địa phương đã thành lập đơn vị chuyên trách, phát triển các kế hoạch, chương trình để thúc đẩy công tác này. Người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng và tham gia vào các chính sách của Nghị quyết 36, không chỉ là người thụ hưởng mà còn là người chủ động tham gia triển khai.

Công tác tham mưu, kiến nghị và xây dựng chính sách liên quan đến NVNONN đã được triển khai toàn diện, đồng thời điều chỉnh phù hợp với các tình hình mới. Các văn bản như Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW đã phát hành, hướng tới cải thiện điều kiện cho NVNONN về nước làm việc, đầu tư và kinh doanh.

Công tác đại đoàn kết và vận động NVNONN hướng về quê hương đã đạt được những tiến bộ quan trọng, thu hút sự tham gia đa dạng và tích cực của người Việt Nam ở nước ngoài vào các hoạt động quốc gia.

Công tác chăm sóc và hỗ trợ cộng đồng NVNONN đã được tăng cường, nhằm củng cố địa vị pháp lý và ổn định cuộc sống tại nơi cư trú hiện nay.

Ngoài ra, việc phát huy nguồn lực của NVNONN để đóng góp vào sự phát triển quốc gia cũng đã được đẩy mạnh, với nhiều hội thảo, hội nghị và diễn đàn doanh nghiệp thành công. Các cơ chế hỗ trợ cho NVNONN khi về nước đầu tư, kinh doanh và hợp tác khoa học cũng đã được tạo điều kiện thuận lợi.

Cùng với đó, công tác bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc cũng được nâng cao, với các hoạt động hỗ trợ giáo dục tiếng Việt và tổ chức các sự kiện văn hóa nhằm duy trì bản sắc văn hóa trong cộng đồng NVNONN.

Thông tin đối ngoại hướng tới NVNONN cũng được đổi mới và phát triển sâu rộng, giúp họ nắm bắt thông tin về đất nước và chính sách quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hội nghị và diễn đàn đặc biệt dành cho kiều bào

Tiếp nối thành công của ba lần tổ chức trước đó (năm 2009, 2012 và 2016), từ ngày 21-24/8/2024 sắp tới, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan sẽ tổ chức Hội nghị NVNONN toàn thế giới lần thứ 4, Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài (Hội nghị và Diễn đàn) tại  Hà Nội.

Hội nghị Diên Hồng 2024 và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài được xem là một dịp quan trọng để tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 và đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng NVNONN. Sự kiện dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 600 đại biểu kiều bào và trong nước, diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao của Việt Nam đang chuyển biến và phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường kết nối và hỗ trợ cho NVNONN là vô cùng cần thiết. Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc của sự kiện, thể hiện sự quan tâm và cam kết của Nhà nước đối với sự phát triển của cộng đồng NVNONN.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối ngoại hướng tới NVNONN cũng được đặc biệt chú trọng. Các chương trình, nội dung và hình thức thông tin ngày càng được đổi mới, đa dạng, nhằm mang đến cho NVNONN những thông tin chính xác, cập nhật và phù hợp.

Giang Tú (Vietnam Business Forum)