KHÁNH HOÀ

Ưu tiên dự án “công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm”

15:16:25 | 23/7/2019

Đó là khẳng định của ông Hoàng Đình Phi, Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong. Ông cho biết, tỉnh Khánh Hòa đang và sẽ tập trung thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao theo các tiêu chí “công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm”, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao của địa phương. Quốc Hưng thực hiện.

Xin ông cho biết về tình hình quy hoạch phát triển các KKT,KCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa?

Theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa quy hoạch có 4 KCN. Trong đó KCN Suối Dầu đã hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng và đang hoạt động, KCN Ninh Thủy đang xây dựng hạ tầng, KCN Cam Ranh đang kêu gọi nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, còn KCN Vạn Thắng nằm trong khu vực nghiên cứu phát triển đơn vị hành chính đặc biệt nên tạm dừng kêu gọi đầu tư.

Với KKT và các KCN đã được quy hoạch, kết quả thu hút đầu tư đến nay mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được như thế nào, thưa ông?

KCN Suối Dầu là KCN đầu tiên của tỉnh, có diện tích 137 ha, đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đã đi vào kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy đạt 92%. Cụ thể  KCN Suối Dầu đã thu hút được 55 dự án đầu tư (35 dự án trong nước và 20 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 249,11 triệu USD, trong đó có 38 dự án đang hoạt động. Năm 2018 doanh thu đạt 405,6 triệu USD, nộp ngân sách 32,42 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 12.807 lao động.

Còn KKT Vân Phong, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 với tổng diện tích khoảng 150.000 ha (khoảng 70.000 ha mặt đất, 80.000 ha mặt nước), nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và TX Ninh Hòa.  Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014  phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 với tính chất: Là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Trong đó có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác. KKT Vân Phong là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển cho các vùng lân cận và cho cả nước.

Đến nay, KKT Vân Phong (bao gồm KCN Ninh Thủy) đã thu hút được 161 dự án đầu tư (131 dự án trong nước và 30 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 4 tỷ usd, vốn thực hiện là 691 triệu USD, đạt 17% vốn đăng ký; trong đó 83  dự án đã đi vào hoạt động, 78 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng. Năm 2018, doanh thu đạt 410 triệu usd, giải quyết cho 6000 lao động, nộp ngân sách 174 tỷ đồng.

KKT Vân Phong được xem là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển cho các vùng lân cận và cho cả nước. Song, có thể thấy thu hút đầu tư còn chậm, hiệu quả chưa được như kỳ vọng. Nguyên nhân do đâu thưa ông?

Việc triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong chưa đạt như kỳ vọng có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, theo tôi có một nguyên nhân sau: Các dự án phát triển công nghiệp có quy mô lớn, có tính chất động lực tại địa phương triển khai còn chậm nên chưa tạo được sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ. Tại địa phương cũng chưa có mô hình phát triển KCN thành công mang tính điển hình, tạo sức hút với nhà đầu tư như nhiều tỉnh thành khác.  Bên cạnh đó, cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh để đầu tư phát triển hạ tầng KCN tại địa phương còn hạn chế, rất ít cơ chế được ban hành, nếu có ban hành thì chưa cụ thể so với nhiều địa phương khác trong cả nước.

Vậy để tăng hiệu quả thu hút đầu tư vào KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý đã có giải pháp gì?

Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với tỉnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu để có thể tiếp tục giảm thời gian thủ tục cho nhà đầu tư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ưu tiên đề xuất với tỉnh tập trung giải quyết đáp ứng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp đầu tư vào KKT, KCN với chính sách liên kết đào tạo trong và ngoài nước, khuyến khích các doanh nghiệp tự tổ chức đào tạo với sự hỗ trợ từ nhà nước.

Tập trung thu hút đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao theo các tiêu chí “công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm”, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao của địa phương. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghiệp gắn với chế biến, xuất khẩu, tiềm năng lợi thế về hạ tầng giao thông, cảng biển của KKT...

Trân trọng cảm ơn ông!