ĐÀ NẴNG

Quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành “thành phố đáng sống”

08:36:43 | 20/12/2019

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, nhân văn và có bản sắc riêng, từ năm 2018, thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch xây dựng bộ tiêu chí “Thành phố đáng sống”.

6 nhóm tiêu chí

Bộ tiêu chí “Thành phố đáng sống” của Đà Nẵng do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng xây dựng và đang lấy ý kiến của nhân dân, chuyên gia và các ban ngành trên địa bàn thành phố để hoàn thiện.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, thuật ngữ “thành phố đáng sống” trên thế giới hiện nay được dùng với hàm nghĩa cơ bản là thành phố quản trị tốt để có sự phát triển hài hòa cả về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội một cách bền vững nhằm đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Vì vậy, phấn đấu trở thành “thành phố đáng sống” vừa là mục tiêu vừa là động lực của thành phố Đà Nẵng để bước vào sân chơi giữa các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX có nêu rõ: Phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng trở thành thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống.

Vì thế, để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Đà Nẵng đã xây dựng một bộ tiêu chí “Thành phố đáng sống” làm cơ sở đánh giá, đo lường các lĩnh vực hàng năm. Theo đó, bộ tiêu chí xây dựng “Thành phố đáng sống” của Đà Nẵng gồm 6 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về quản lý, nhóm tiêu chí phát triển bản thân con người, nhóm tiêu chí cơ sở hạ tầng, nhóm tiêu chí môi trường kinh tế, nhóm tiêu chí môi trường sống và nhóm tiêu chí đời sống văn hóa - xã hội.

Trong 6 nhóm tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí đều có những tiêu chí cụ thể. Ví dụ như nhóm tiêu chí phát triển bản thân con người có một số tiêu chí cụ thể như: Có việc làm với thu nhập ngày càng cao, tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở, nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Tiếp thu ý kiến hoàn thiện

Trong hơn một năm qua, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lấy ý kiến hoàn thiện cho bộ tiêu chí “Thành phố đáng sống”.

Mới đây nhất, ngày 22/11, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo xây dựng bộ tiêu chí “Thành phố đáng sống” cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 70 nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các chuyên gia, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội thảo đã nghe TS. Trần Đức Anh Sơn và Ths. Đàm Thị Vân Dung, Trưởng phòng Nghiên cứu Xã hội - Nhân văn, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng báo cáo tóm tắt Kết quả khảo sát lấy ý kiến người dân về bộ tiêu chí "Thành phố đáng sống" cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Đồng thời, Hội thảo cũng lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện cũng như kinh nghiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài thành phố Đà Nẵng và các cơ quan quản lý về những nội dung cơ bản của bộ tiêu chí "Thành phố đáng sống" cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Tại Hội thảo, nhóm nghiên cứu cũng trình bày rõ mục đích xây dựng Bộ tiêu chí "Thành phố đáng sống"cho thành phố Đà Nẵng đến năm 2030" tập trung 6 lĩnh vực với 60 tiêu chí thành phần.

Kết quả Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để nhóm nghiên cứu tổng hợp, chỉnh sửa để hoàn chỉnh dự thảo, trong đó xác định được những tiêu chí nhằm phục vụ cho các định hướng mang tính chiến lược, phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển cụ thể của thành phố đến năm 2030.n

Quang Tuân