HOÀ BÌNH

Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình: Đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân

10:27:44 | 4/3/2020

Là trụ cột trong lĩnh vực kinh doanh nước sạch trên địa bàn, những năm gần đây, Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình đã đẩy mạnh đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nhà máy xử lý, đường ống dẫn nước, đồng thời không ngừng gia tăng chất lượng dịch vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về nước sạch của người dân trong các đô thị.


Ông Nguyễn Duy Hùng, Tổng giám đốc Công ty

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn, tăng cường chất lượng dịch vụ cấp nước, Công ty đã tích cực đầu tư mở rộng nhà máy và hệ thống đường ống. Điển hình trong các năm 2014-2016, Công ty dùng nguồn vốn khấu hao để cải tạo mở rộng công trình Bờ phải thành phố Hòa Bình nâng công suất từ 8.000 m3/ngày đêm lên 14.000 m3/ngày đêm, thay thế đường ống cũ nát được lắp đặt đã nhiều năm, cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, công trình cấp nước tại thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc…

Hiện Công ty vừa đầu tư công trình nước sạch cho xã Trung Minh nhằm góp phần tăng cường hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chí lên phường. Dự án được triển khai dưới hình thức đầu tư xây dựng mới, gồm 3 tuyến ống áp lực và 3 tuyến ống dịch vụ với tổng mức đầu tư trên 14,9 tỷ đồng được hoàn thành tháng 12/2019.

Ông Nguyễn Duy Hùng, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Công trình nước sạch Trung Minh có hiệu quả kinh tế rất thấp nhưng với trách nhiệm của đơn vị chủ lực nên Công ty vẫn quyết định đầu tư. Đây cũng là khó khăn của đơn vị kinh doanh nước sạch trên địa bàn miền núi có mật độ dân cư không cao. Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các tuyến ống; cải tạo, nâng công suất các trạm xử lý nước, trạm bơm gồm 9 dự án, hạng mục với tổng số vốn 74 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty cũng đã lập kế hoạch triển khai 22 dự án với tổng số vốn đầu tư 76 tỷ đồng.

Nhờ sự chủ động, tích cực nên hệ thống cơ sở hạ tầng nhà máy, đường ống dẫn nước của Công ty ngày càng được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng nhu cần sử dụng nước sạch của nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhằm nâng cao chất lượng cấp nước cho người dân, Công ty đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, khống chế tỷ lệ thất thoát nước tại các đô thị ở mức thấp nhất; xây dựng chương trình phối hợp cộng đồng trong việc chống thất thoát nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tiếp thị, tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền trong việc huy động vốn đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, tập trung chỉ đạo xử lý các khoản nợ kéo dài, quá hạn khó đòi. Công ty cũng kiểm soát chặt chẽ và tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật phù hợp với mô hình tổ chức mới. Do vậy, Công ty đã xây dựng một đội ngũ thanh tra thường xuyên đi kiểm tra hệ thống đường ống, phát hiện các điểm gãy vỡ để sửa chữa và đề xuất với lãnh đạo việc đầu tư thay thế, mở rộng đối với những khu vực hệ thống đường ống cũ nát.

Ban lãnh đạo Công ty luôn giáo dục, đồng thời chấn chỉnh cán bộ, công nhân viên phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước để nhân dân luôn hài lòng về thái độ phục vụ. Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ, không kể ngày đêm đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân.

Từ sự nỗ lực đó, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, làm ăn có lãi và thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động. Năm 2019, sản lượng nước máy của Công ty đạt 9.000 nghìn m3, doanh thu đạt 57.700 triệu đồng, nộp ngân sách 7.100 triệu đồng. Năm 2020, phấn đấu sản lượng nước máy đạt 9.200 nghìn m3, doanh thu 59.300 triệu đồng.

Tiền thân là Nhà máy nước Hòa Bình thành lập năm 1960, trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, mô hình hoạt động và chuyển thành Công ty Cổ phần nước sạch Hòa Bình từ năm 2009, Công ty luôn xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn.