NAM ĐỊNH

Thành phố Nam Định: Những bước tiến nhanh và vững chắc

07:49:31 | 16/4/2020

Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Nam Định đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Oanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định xung quanh nội dung này. Nguyễn Dũng thực hiện. 

Bà có thể cho biết về những thành quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của thành phố Nam Định trong năm 2019?

Năm 2019, kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào. Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tương đối tỷ trọng nông nghiệp;các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu.... có mức tăng trưởng khá; 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hạ tầng đô thị và thương mại tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công như: Dự án Khu Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần; dự án xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển; ngành Giáo dục tiếp tục đạt kết quả cao, giữ vững thành tích dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. An sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thành phố chỉ đạo quyết liệt đạt kế hoạch chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Công tác đào tạo nghề, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chỉ đạo.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3. Thành phố cũng đã  làm tốt công tác phục vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Hoàn thành đề án thành lập 2 phường Lộc Hòa, Mỹ Xá và Đề án sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các phòng, ban, đơn vị, phường, xã từng bước được quan tâm đầu tư. Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia, vận hành tốt Cổng thông tin điện tử thành phố, Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Thành phố đã có những bước đột phá nào nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thưa bà?

Mục tiêu tổng quát của thành phố Nam Định trong năm 2020 là duy trì đà tăng trưởng gắn với thực hiện hiệu quả, đột phá chiến lược, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế thành phố. Tiếp tục cải thiện tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục - đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng thành phố phát triển nhanh, mạnh, vững chắc và từng bước trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đối với việc phát triển doanh nghiệp (DN), thành phố chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, khuyến khích các DN trong và ngoài nước về đầu tư sản xuất công nghiệp tại khu vực các xã ngoại thành, góp phần tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn có việc làm với thu nhập ổn định, thực hiện tốt chủ trương “ly nông bất ly hương”.

Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục  hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước.

Trong năm 2020, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tập trung triển khai các chương trình khởi sự DN. Đồng thời, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của DN; hỗ trợ, thúc đẩy DN đổi mới công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

 Trân trọng cảm ơn bà!

Nguồn: Vietnam Business Forum