NAM ĐỊNH

Huyện Nam Trực: Quyết tâm “về đích sớm” các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

07:49:31 | 16/4/2020

Kết thúc năm 2019, huyện Nam Trực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Phát huy những thành tựu đó, năm 2020, Nam Trực quyết tâm sẽ “về đích sớm” các chỉ tiêu, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Là địa bàn “trung chuyển” giữa thành phố Nam Định và các huyện phía Nam tỉnh, Nam Trực có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), làng nghề và thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất CN - TTCN năm 2019 (theo giá so sánh 2010) đạt 7.070 tỷ đồng (đạt 100,4% so với kế hoạch, tăng 15,5 % so với cùng kỳ năm 2018). Thu từ kinh tế trên địa bàn năm 2019 đạt 231.576 triệu đồng, bằng 116,6% so với dự toán tỉnh, huyện giao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ngành giáo dục duy trì được thành tích cao. Huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp huyện năm 2018, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đến nay toàn huyện đã phát triển được trên 300 doanh nghiệp, nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động tốt. Hiện trên địa bàn có 4 công ty đầu tư 100% vốn nước ngoài, đó là: Công ty TNHH YAMANI Đài Loan; Công ty LONGYU Nhật Bản; Công ty Sengenta; Công ty Vietpan. 

Theo ông Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực, có được những thành công này là do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “một cửa” liên thông; thủ tục, hồ sơ được niêm yết công khai. Nhà đầu tư được tư vấn, hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạo môi trường thân thiện để yên tâm đầu tư sản xuất. UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, góp phần từng bước nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, đồng thời tổ chức quán triệt, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nam Trực quyết tâm “về đích sớm” các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, huyện đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) 8.165 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 145 triệu USD; thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 286.880 triệu đồng. Nam Trực cũng phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; xây dựng 20 khu dân cư văn hóa NTM (mỗi xã đăng ký xây dựng tối thiểu 1 khu dân cư văn hóa NTM); Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của các xã, thị trấn, nhất là các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ này, thời gian tới, Nam Trực sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống của nhân dân; thu hút một số dự án lớn, triển khai một số công trình trọng tâm, trọng điểm. Huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM theo hướng bền vững; xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

Cùng với thu hút đầu tư, công tác xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông…cũng được UBND huỵện chú trọng triển khai. Huyện đặt mục tiêu tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp những tuyến đường huyện và xã quản lý đã xuống cấp, nhiều năm chưa được đầu tư cải tạo. Phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao thông trục của huyện quy mô cấp IV đồng bằng và các tuyến đường liên xã theo quy mô cấp V đồng bằng. Huyện cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành sớm đưa vào sử dụng công trình đường 487B (Đường Trắng) giai đoạn I; khu dân cư xã Nam Tiến, đường trục HTX Nam Điền xã Điền Xá, 5 hạng mục Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện; Khởi công xây dựng các dự án thuộc khu thiết chế văn hóa huyện tại xã Nam Dương, đường 487B giai đoạn 2;… để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Duy Linh (Vietnam Business Forum)