NAM ĐỊNH

Huyện Mỹ Lộc: Tập trung khai thác vị thế “cửa ngõ”

07:49:31 | 16/4/2020

Sự phát triển của kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông trong những năm qua đã tạo cho Mỹ Lộc có nhiều thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nắm bắt thời cơ, huyện đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp để khơi dậy lợi thế và trở thành vùng cửa ngõ năng động của tỉnh Nam Định. 

Điểm sáng phát triển kinh tế và thu hút đầu tư

Là huyện có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và được tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển, huyện Mỹ Lộc đã nắm bắt thời cơ để đẩy mạnh phát triển kinh tế và kết cấu hạ tầng. Với sự nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân, dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2019 hầu hết các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra và đạt mức cao hơn so với năm 2018. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt mức tốt (15%). Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp (giảm từ 17% năm 2018 xuống còn 16% năm 2019), tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ (năm 2019 đạt 84%), giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 111,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,43%, 100% tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh...

 Ngày 12/7/2019, Mỹ Lộc được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2018, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. 

Mỹ Lộc xác định công nghiệp, thương mại sẽ là hướng phát triển đột phá trong giai đoạn tới, bên cạnh đó, xác định thu hút đầu tư là chìa khóa trong phát triển kinh tế. Huyện đã thực hiện các giải pháp như: triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết nhanh gọn các thủ tục để nhà đầu tư có thể tổ chức triển khai thực hiện các dự án với chi phí thấp nhất và với thời gian nhanh nhất; hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để các nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra… Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thu hút được một số dự án lớn trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, hoạt động có hiệu quả. Các doanh nghiệp trong huyện đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, đầu tư công nghệ mới, áp dụng sáng kiến, đề tài, dự án cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. 

Sẵn sàng cho bứt phá mới

Theo Quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Mỹ Lộc sẽ phát triển trở thành một phần quan trọng của thành phố Nam Định. Để làm được điều này, thời gian tới, Mỹ Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển. Huyện cũng sẽ phối hợp tốt với các sở, ngành của tỉnh, nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mỹ Thuận, cụm công nghiệp Mỹ Tân, sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã, thị trấn đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ giữa các quy hoạch trên địa bàn các xã với các quy hoạch khác của huyện, của tỉnh. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư mới, nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Theo Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc Phạm Văn Long, tương lai kinh tế Mỹ Lộc sẽ chuyển dịch theo hướng: Thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Để chuẩn bị những nền tảng, huyện sẽ chú trọng vào công tác quy hoạch, trong đó ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng, các khu di tích lịch sử văn hóa và coi trọng phát triển các loại hình dịch vụ.

Bên cạnh đó, để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh chung của tỉnh, Mỹ Lộc cũng sẽ tạo điều kiện mọi mặt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sớm đi vào hoạt động và hoạt động có hiệu quả cao, nhất là các doanh nghiệp, dự án công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường. 

Mỹ Lộc cũng sẽ định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại công khai với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đồng hành cùng với doanh nghiệp, nâng cao tính năng động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Hoài (Vietnam Business Forum)