HƯNG YÊN

Quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số

11:44:43 | 1/3/2021

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đến năm 2025, trong kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa qua nội dung xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đã được Tỉnh ủy quan tâm và đưa vào nghị quyết của Đại hội. Đây được coi là bước đột phá để đưa CNTT vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là sự khẳng định quyết tâm xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số của tỉnh trong thời gian tới.


Ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Theo chia sẻ của ông Đỗ Đình Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên, hiện nay việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các sở ngành, địa phương trong tỉnh ở mức độ 3, 4 đã đạt theo yêu cầu của Chính phủ (mức 3 trên 50%; mức 4 trên 30%), vượt so với kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Trong thời gian tới, phấn đấu đạt 100% cấp độ 3 trở lên, đảm bảo về tính minh bạch thông tin cho người dân, góp phần nâng cao chỉ số PCI.

Ngành thông tin và truyền thông luôn nhận được sự quan tâm điều hành, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương. Trong đó Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên là cơ sở định hướng việc triển khai các nhiệm vụ trong các cơ quan nhà nước đồng bộ, hiệu quả, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Mạng viễn thông của tỉnh đến nay đã kết nối thông suốt từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đảm bảo tốt công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của người dân, doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có trên 2100 trạm thu phát sóng di động (2G, 3G, 4G), phủ sóng 100% địa bàn tỉnh; đường truyền cáp quang tốc độ cao đã kết nối 100% xã, phường, thị trấn.

Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh từng bước được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhiều nội dung quan trọng đã được triển khai trong thời gian qua nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT như: Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành; Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được tiếp tục triển khai đồng bộ, liên thông, thống nhất trong các cơ quan nhà nước của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; Hệ thống hội nghị trực tuyến được khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt các cuộc họp của tỉnh. Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng;...Các hệ thống dùng chung tiếp tục được triển khai, nhân rộng; trình độ CNTT của cán bộ công chức được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công việc.

Nguồn: Vietnam Business Forum