VĨNH PHÚC

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

16:19:28 | 21/10/2021

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho phát triển nguồn nhân lực, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ tạo bước đột phá đáng kể về chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng đào tạo và cơ cấu ngành nghề, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp và thị trường lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và chỉ số đào tạo lao động PCI, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại Vĩnh Phúc; giữ vững ổn định và trật tự xã hội, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Trong 5 năm trở lại đây, Vĩnh Phúc đã tuyển mới được 142.226 người; trong đó, trình độ cao đẳng 5.764 người, trung cấp 26.878 người, trình độ sơ cấp 109.584 người. Qua đó, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 74,2% năm 2019 lên 76,1% năm 2020, trong đó tỷ lệ lao động được cấp chứng chỉ đạt 33,4%. Bên cạnh đó, việc đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao (chương trình của Úc, CHLB Đức và Pháp), Vĩnh Phúc tham gia đào tạo ở 05 nghề: Điện tử Công nghiệp 86 sinh viên; Công nghệ ô tô 38 sinh viên; cắt gọt kim loại 36 sinh viên; Điện công nghiệp 20 sinh viên, Hàn 34 sinh viên. Ngoài ra, tỉnh cũng có 236 sinh viên tham gia đào tạo chương trình chất lượng cao.

Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cũng được Vĩnh Phúc quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại; thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN một cách cụ thể theo ngành, nghề, theo vùng, trong đó có quy hoạch các trường chất lượng cao. Trong 5 năm, Vĩnh Phúc đã đầu tư thiết bị đào tạo cho các cơ sở GDNN thuộc tỉnh là 176,451 tỷ đồng đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 44 tỷ đồng, nguồn kinh phí địa phương 132,451 tỷ đồng)… Mạng lưới các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tương đối đa dạng về loại hình, trình độ, ngành nghề đào tạo. Công tác tuyển sinh, đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động. Đội ngũ nhà giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng từng bước được chuẩn hóa.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo và hiệu quả của GDNN; phát triển hệ thống GDNN với nhiều phương thức và trình độ đào tạo, nhất là đào tạo chất lượng cao theo hướng tăng cường thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo cho thị trường lao động; góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu trình độ, ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)