QUẢNG TRỊ

Kho bạc Nhà nước: Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, hướng tới kho bạc số

08:15:59 | 14/12/2021

Sau 13 năm thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 theo Quyết định 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ, KBNN Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cùng với toàn ngành xây dựng đơn vị với những đặc trưng cơ bản của một kho bạc hiện đại, từng bước hướng tới kho bạc điện tử, kho bạc số.

Ông Hoàng Văn Hóa, Phó Giám đốc KBNN Quảng Trị chia sẻ: Hiện nay, công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN) được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT), thông qua các chương trình ứng dụng có quy mô quản lý sâu rộng và đa chiều, bao trùm nhất là Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt là TABMIS). Chương trình này đã tạo ra sự thay đổi khá toàn diện, từ cơ chế chính sách, đến phương thức quản lý; kết nối nhiều bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương; quản lý tốt các công đoạn trong chu trình quản lý ngân sách, từ khâu phân bổ, đến chấp hành, thanh toán và quyết toán ngân sách. Công tác này tại KBNN Quảng Trị đã triển khai thành công từ sớm và vận hành khá thông suốt, hiệu quả.

Công tác thu ngân sách được thực hiện thông qua chương trình Hiện đại hoá thu ngân sách (gọi tắt là TCS) có sự kết nối, chia sẻ gần như tức thời giữa các cơ quan thu (Kho bạc, Hải quan, Thuế, Tài chính) và phối hợp, ủy nhiệm thu qua các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM). Hiện nay, KBNN Quảng Trị đã triển khai phối hợp thu ngân sách với 5 hệ thống NHTM (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB). Thời gian giao dịch được rút ngắn từ 30 phút xuống còn 5-7 phút/giao dịch; mở rộng không gian và thời gian cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận các hình thức thu nộp NSNN văn minh, hiện đại (như nộp thuế qua internet, ATM,…) tập trung nhanh, hạch toán và phân chia chính xác các khoản thu NSNN, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm của tỉnh nhà.

Điểm sáng lớn nhất của Hệ thống KBNN nói chung và KBNN Quảng Trị nói riêng là triển khai Dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị giao dịch có thể thanh toán, chuyển rút tiền ngân sách với KBNN mọi lúc, mọi nơi, rất thuận lợi và an toàn. Thời hạn xử lý hồ sơ được giảm xuống trong phạm vi không quá 2 ngày, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của các đơn vị. Đến nay, có 1.181 đơn vị tham gia sử dụng dịch vụ công, đạt 100%, với khối lượng giao dịch khoảng hơn 360.000 hồ sơ, chứng từ/năm. Bên cạnh đó, KBNN Quảng Trị không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, góp phần thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí. Phối hợp tốt với cơ quan Tài chính, Sở Kế hoạch&Đầu tư cũng như các đơn vị sử dụng NSNN nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ, thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN. Đồng thời, luôn chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, các nguồn kinh phí và các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội.

Không chỉ vậy, từ nhiều năm nay, KBNN Quảng Trị còn tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm ngày càng đơn giản hoá thủ tục nhưng vẫn đảm bảo sự chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ. Các thủ tục trong công tác thu NSNN đã giản lược rất nhiều. Người nộp tiền thực hiện nghĩa vụ với ngân sách, nộp tiền vào ngân sách rất thuận lợi, mọi lúc, mọi nơi bằng các phương thức thu nộp hiện đại, thông qua hệ thống NHTM hoặc trực tiếp tại KBNN. Lĩnh vực chi ngân sách, dù là chi thường xuyên hay chi đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục thanh toán được quy định rõ ràng theo từng nhóm nội dung kinh tế, thủ tục thanh toán cũng đơn giản hơn, trên tinh thần cảỉ cách mạnh mẽ, theo hướng đơn giản hơn, minh bạch hơn đi đôi với việc nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách.

Những kết quả đạt được của KBNN Quảng Trị là bước đi vững chắc, phù hợp với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Với mục tiêu xây dựng kho bạc điện tử, kho bạc số, lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đúng theo tinh thần của nền hành chính phục vụ mà Chính phủ và các bộ, ngành đang xây dựng, KBNN Quảng Trị luôn đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, chung tay nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.