BẮC GIANG

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Việt Yên: Chất lượng công trình đặt lên hàng đầu

09:14:36 | 29/12/2021

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Việt Yên (viết tắt là Ban) được giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án xây dựng trên địa bàn huyện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, như: nguồn vốn ngân sách (Trung ương, tập trung, tỉnh, huyện); chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;…


Trụ sở làm việc của huyện Việt Yên do Ban làm chủ đầu tư mới được hoàn thành, được đánh giá cao về các yêu cầu kiến trúc, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng sử dụng

Nguồn vốn của Ban được đầu tư vào các dự án xây dựng gồm: đường giao thông (liên huyện, liên xã, liên thôn); công trình nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi, cấp nước sinh hoạt); công trình dân dụng (cơ sở vật chất, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, trường học, công trình y tế…).

Với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, những năm qua Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều công trình hoàn thành được đánh giá cao về tiến độ và chất lượng; cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy thu hút đầu tư… trên địa bàn huyện.

Trong đó, Việt Yên là địa phương thực hiện tốt việc đầu tư xây dựng, phát triển giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới; đến nay 100% đường liên xã, liên thôn đều được cứng hóa trải bê tông hoặc trải nhựa. Năm 2021, Ban khởi công hàng loạt dự án giao thông quan trọng, như: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường vành đai IV; Xây dựng các tuyến nhánh thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV; Đường kết nối đường vành đai Bích Động với đường vành đai Đông Bắc TP.Bắc Giang; Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang qua KCN Yên Lư và KCN Vân Trung huyện Việt Yên.

Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, đảm bảo mục tiêu xây dựng thị xã Việt Yên trong tương lai, trong năm 2021, Ban tập trung đầu tư hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện, gồm: Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu; Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài; Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (khu 1) thị trấn Bích Động; Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn; Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn; Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến.

Để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, thực hiện đúng các nội dung quản lý chất lượng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng…, ngay từ bước đầu triển khai thực hiện dự án, Ban đã đề ra kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách dự án. Các phòng quản lý dự án, lập trình tự điều hành với các nội dung cụ thể đối với từng giai đoạn; tăng cường trách nhiệm cá nhân… Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thi công luôn được đặt lên hàng đầu.

Song song với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thời gian qua Ban đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, như: đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; các nhà thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó.

Với dự án có tiến độ giải ngân vốn chậm, Ban đã chủ động rà soát, đánh giá, phân loại từng dự án để có biện pháp cụ thể. Tăng cường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn. Ngoài ra, với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi công, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng thực hiện công trình.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp cũng được Ban quan tâm, vào cuộc, như: liên hệ với địa phương nơi thực hiện đầu tư công trình; trao đổi, liên hệ giữa các nhà thầu thực hiện các công việc khác nhau trong quá trình triển khai...

Nguồn: Vietnam Business Forum