VĨNH PHÚC

Phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp

09:31:19 | 12/5/2023

Được tỉnh Vĩnh Phúc giao trách nhiệm quản lý nhà nước về KCN và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, luôn sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Vĩnh Phúc; góp phần tích cực xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tính đến hết quý I/2023, hoạt động thu hút đầu tư, kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ cụ thể: Về hoạt động xúc tiến đầu tư, trong quý I/2023, Ban đã làm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án; điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm 174,8 triệu USD và 979,1 tỷ đồng. Trong đó, dự án FDI cấp mới 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 65,21 triệu USD và cấp điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án với số vốn tăng 109,59 triệu USD; dự án trong nước cấp điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư 979,1 tỷ đồng, gấp 23,88 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 33% kế hoạch năm 2023. Kết quả thu hút đầu tư quý I/2023 của các dự án FDI đạt 43% so với kế hoạch năm (149,8/350 triệu USD), thu hút đầu tư trong nước đạt 33% so với kế hoạch năm (979,1/3.000 tỷ đồng); đây là dấu hiệu tích cực để Ban tiếp tục phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về thu hút đầu tư trong năm 2023.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện dự án được thực hiện một cách chặt chẽ, bài bản. Tính đến ngày 10/3/2023 có 390 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (320 dự án FDI và 70 dự án trong nước), chiếm 86,5% tổng số dự án đầu tư. Trong số 61 dự án chưa đi vào hoạt động SXKD có 10 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2% tổng số dự án; 05 dự án đang BT- GPMB, chiếm 1,3% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9,3% tổng số dự án và 4 dự án FDI đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,9% tổng số dự án.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ việc suy giảm kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng giảm, lãi suất ở mức cao đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh như: điện tử, dệt may, thép, vật liệu xây dựng, cơ khí,… Song với nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam với các nhà  cung cấp nước ngoài và các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa, kết nối tiêu  thụ sản phẩm… Do vậy, tình hình SXKD quý I/2023 các doanh nghiệp trong KCN vẫn duy trì sản xuất ổn định, các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể: đối với hoạt động SXKD của các doanh nghiệp FDI, doanh thu ước đạt 2.847,73 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 2.037,66 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.772,15 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Đối với hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước, doanh thu ước đạt 3.811,98 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; Xuất  khẩu đạt 300,35 tỷ đồng, đạt 332 % so với cùng kỳ; nộp  Ngân sách nhà nước  đạt  125,2 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong Quý I/2023, các doanh nghiệp trong KCN thu hút và tạo việc làm mới cho 3.841 lao động. Lũy kế đến ngày 10/3/2023 tổng số lao động làm việc trong KCN là 131.871 người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc là 73.966 người, chiếm 56,1% tổng số lao động.

Công tác quản lý, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các KCN được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 16 KCN được quyết định chủ trương đầu tư, cấp GCNĐT, GCNĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.536,39 tỷ đồng và 212,53 triệu USD. Công tác quản lý môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các KCN được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định.

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong KCN. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, Ban tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông. Nhờ vậy, tỷ lệ TTHC của Ban được giải quyết xong trước và đúng hạn đạt 99,2%; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% TTHC về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết được rút gọn, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp. Việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trần Trang (Vietnam Business Forum)