BẮC NINH

Bắc Ninh: Phát huy lợi thế mới - Khơi nguồn lực phát triển

08:49:03 | 26/5/2023

Bắc Ninh luôn xác định thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có vai trò quan trọng, là nguồn lực then chốt nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư theo hướng xanh, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường. Đồng thời, tập trung khơi dậy và phát huy những lợi thế mới của địa phương để tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới. Để tìm hiểu thêm thông tin, phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Quang Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Ninh.

Ông có thể cho biết về những mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh trong năm 2023? Theo đó, công tác xúc tiến thu hút đầu tư được quan tâm với những “điểm nhấn” và “nét mới” nào trong thời gian tới, thưa ông?

Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra mục tiêu: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục kiểm soát tốt các dịch bệnh. Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại hiện đại, dịch vụ tiện ích; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, tiến gần đến các mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh,...”

Một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,5% - 7,0% so với ước thực hiện năm 2022; Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,5 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với ước thực hiện năm 2022, tăng 6,4%; Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 60 nghìn tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước 31.630 tỷ đồng, tăng 2,4% so với ước thực hiện năm 2022,...

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh có nhiều điểm mới trong công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư đó là: Tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc với nhà đầu tư với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Cụ thể: Đẩy mạnh quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại chỗ. Tích cực tiếp và làm việc với các cơ quan kết nối xúc tiến đầu tư: Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại ở nước ngoài tại Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn đang đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh đó, lắng nghe, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tính minh bạch và chất lượng Cổng thông tin điện tử. Dự kiến năm 2023, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh và kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm.

Góp phần hiện thực hóa quyết tâm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh đã đặt ra những yêu cầu gì trong công tác thu hút đầu tư thời gian tới, nhất là về phát triển công nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị, nhà máy thông minh theo hướng tăng trưởng xanh…, thưa ông?

Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian tới, tỉnh xác định thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng, là nguồn lực then chốt, lan toả thúc đẩy doanh nghiệp đồng hành trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận không tách rời.

Giai đoạn tới, thu hút đầu tư phải gắn với định hướng kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao, phát triển bền vững trên cơ sở chọn lọc các dự án theo tiêu chí “2 ít, 3 cao”: Sử dụng ít đất, ít lao động; hiệu quả kinh tế cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao.


Sản xuất tại Công ty Cổ phần May Đáp Cầu

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trợ; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp; các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái… Trong đó ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường (công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, phi năng lượng và chuyển đổi năng lượng, logistics); phát triển các khu đô thị...

Bên cạnh đó, theo Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050, ngành công nghiệp của tỉnh phát triển theo định hướng: từng bước nâng cao vị thế trên chuỗi giá trị, phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đa dạng hóa nền công nghiệp; Phát triển ngành dược và công nghệ y khoa, tận dụng lợi thế sản xuất thiết bị điện tử vào hoạt động sản xuất thiết bị y tế, sản xuất chip bán dẫn, sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị cho sản xuất năng lượng tái tạo,…

Để tiếp tục cải thiện Chỉ số “Gia nhập thị trường” trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Sở KH&ĐT đã, đang có giải pháp nào, thưa ông?

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh, Sở KH&ĐT đã, đang triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng, bưu điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công khai thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, đầu tư trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Duy trì cắt giảm 30% thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả đối với toàn bộ các thủ tục đăng ký kinh doanh; triển khai mô hình 5 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trong ngày đối với một số thủ tục đơn giản.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian hoàn thiện thủ tục hành chính gia nhập thị trường.

Triển khai tốt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025”.

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Lựa chọn cán bộ có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Nâng cao hiệu quả trong ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã,…

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và mô hình “bác sỹ doanh nghiệp”, “tổ 3 nhất”,...

Năm 2022, tỉnh Bắc Ninh xếp hạng 3 “Chỉ số Xanh cấp tỉnh” (PGI) do VCCI thí điểm triển khai lồng ghép với Chỉ số PCI. Ông có chia sẻ gì về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường tại Bắc Ninh thời gian qua?

Bắc Ninh luôn quan tâm phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, coi đây là nội dung rất quan trọng. Tỉnh nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà 3 lĩnh vực: Kinh tế - xã hội - sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Ngày 09/5/2019, tỉnh đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh, giai đoạn 2019-2025; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về vệc quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với việc triển khai lồng ghép các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với bảo vệ môi trường, tỉnh đã triển khai xây dựng 03 khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung và hệ thống các lò đốt rác thải; 09/10 khu công nghiệp được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục; đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa và duy trì phong trào làm sạch ruộng đồng. Nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa (IMO) tại các hộ gia đình và thôn, xã; cung cấp xe gom thùng chứa rác; thực hiện dự án Trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải…

Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giám sát và quản lý chất lượng không khí, nước, giảm thiểu khí thải nhà kính, khuyến khích các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường,...

Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Tùng (Vietnam Business Forum)