HÀ NỘI

Khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

09:48:21 | 25/10/2023

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện nay Hà Nội đã và đang tập trung công tác thẩm định huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, thành phố có thêm 63 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 38 xã so với kế hoạch giao), 15 xã nông thôn mới kiểu mẫu (đạt kế hoạch TP giao).

Tại hội nghị giao ban về kết quả thực hiện Quý III-2023 của  Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - bà Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình số 04-CTr/TU trên địa bàn thành phố. Hiện chỉ còn 2 huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng theo hướng dẫn của Trung ương. Như vậy, trong năm 2023, thành phố đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 3 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Về xây dựng NTM nâng cao, hiện hai huyện Đông Anh, Gia Lâm đã được Đoàn thẩm định NTM thành phố tiến hành thẩm định đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Đối với việc xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu, năm 2023, thành phố giao chỉ tiêu 61 xã NTM nâng cao và 33 xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, huyện Hoài Đức đã có tờ trình đề nghị thẩm định 9 xã nông thôn mới nâng cao (vượt 5 xã so với kế hoạch của UBND thành phố giao) và 2 xã NTM kiểu mẫu. Các huyện, thị xã còn lại hiện đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số tiêu chí cơ bản đạt và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý việc các sản phẩm OCOP của thành phố tuy nhiều nhưng chưa có mặt tại các thị trường quốc tế. Trong khi đó, sản phẩm OCOP của các địa phương khác tuy ít nhưng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thực tế này cho thấy cần có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP của Thủ đô.

Nhấn mạnh mục tiêu trong năm 2023, thành phố phải có thêm 3 huyện (Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh) đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; được Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 2 huyện còn lại (Ứng Hòa, Mỹ Đức) đạt chuẩn NTM; 61 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 33 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để bảo đảm về đích đúng kế hoạch.

Các địa phương, đơn vị cần khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM. Trong đó, các huyện: Đông Anh, Gia Lâm cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện báo cáo, hồ sơ huyện NTM nâng cao, phấn đấu trình Trung ương trong tháng 11-2023. Huyện Thanh Trì đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ huyện NTM nâng cao, trình thành phố trước tháng 11-2023.

UBND các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, huyện NTM nâng cao chưa đạt, cơ bản đạt, phấn đấu trình thành phố trong quý I-2024. Huyện Mỹ Đức tiếp tục phối hợp với các sở, ngành giải trình, hoàn thiện hồ sơ huyện NTM trình Trung ương, phấn đấu được công nhận trong quý IV-2023.

Nhấn mạnh chỉ còn 70 ngày đêm để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM của thành phố vào năm 2025.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)