Liên hệ

00:00:00 | 20/3/2014

TẠP CHÍ VIETNAM BUSINESS FORUM - VCCI

Tầng 4, Toà nhà VCCI (Trung tâm Thương mại quốc tế),
Số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84-24-35743985 / 35743063; Fax: +84-24-35743985 
Email: vbf@vcci.com.vn ; vbfhanoi@gmail.com