Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang: Đóng góp quan trọng cho nền nông nghiệp địa phương và cả nước

09:05:14 | 18/4/2024 | BẮC GIANG

Hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng cán bộ do Trường đào tạo đã và đang là nguồn nhân lực chủ chốt trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến các địa phương, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị hiện đại, bền vững

08:43:12 | 18/4/2024 | BẮC GIANG

Những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Giang trong phát triển kinh tế - xã hội có sự đóng góp không nhỏ của ngành Xây dựng, đặc biệt là việc chủ động đi trước về quy hoạch làm cơ sở xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển đô thị,…

Huyện Lạng Giang: Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững

08:39:51 | 18/4/2024 | BẮC GIANG

Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Giang, Lạng Giang là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Huyện đã và đang tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa các nguồn lực, phấn đấu trở thành đô thị xanh, bền vững.

Những kết quả ấn tượng trong công cuộc số hóa

08:22:08 | 18/4/2024 | BẮC GIANG

Bắc Giang được coi là điểm sáng của cả nước về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư. Góp phần vào kết quả này, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) và đạt những kết quả ấn tượng.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang: Vì môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng

09:31:22 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Tiếp tục đổi mới hoạt động thanh, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; hạn chế tối đa việc trùng lặp, chồng chéo;… là những nhiệm vụ cốt lõi được ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang triển khai góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh “minh bạch, thông thoáng, năng động, thân thiện”.

Cục Thuế tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

09:29:57 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Cùng với triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang còn chủ động nuôi dưỡng nguồn thu bằng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Nhờ đó, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực.

Củng cố mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

09:27:26 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực phát triển mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ người dân vì sự phát triển chung của tỉnh.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả và bền vững

09:27:24 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Nhờ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Giang những năm gần đây từng bước được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (DN).

Đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập

09:25:28 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Cùng với quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, tỉnh Bắc Giang còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thu hút đầu tư, xã hội hóa giáo dục. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế trên “bảng vàng” thành tích giáo dục cả nước nói riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế nói chung.

Khoa học và công nghệ: Đòn bẩy để Bắc Giang phát triển

09:23:37 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Mặc dù là tỉnh nằm trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của tỉnh, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có bước tiến đáng kể.

Hành động vì một Bắc Giang phát triển nhanh và bền vững

09:19:57 | 17/4/2024 | BẮC GIANG

Những năm gần đây, Bắc Giang ngày càng nổi bật về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bên cạnh nỗ lực thúc đẩy “nhanh”, “mạnh”, tỉnh cũng thực hiện nhiều hướng đi lâu dài, giải pháp căn cơ và hành động quyết liệt cho một tương lai phát triển bền vững.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang: Nâng cao năng lực quản lý để phục vụ tốt hơn

15:09:01 | 16/4/2024 | BẮC GIANG

Bắc Giang xác định phát triển công nghiệp là “đầu tàu” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên việc thu hút đầu tư, quản lý vận hành hiệu quả các khu công nghiệp (KCN) có ý nghĩa hết sức quan trọng.