Xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm: Doanh nghiệp FDI vẫn chiếm ưu thế

10:21:57 | 21/3/2022

Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 109,62 tỷ USD; trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chiếm ưu thế với 76,37 tỷ USD…


Trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập siêu 581 triệu USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2022 (từ ngày 16/02 đến ngày 28/02/2022) đạt 27,11 tỷ USD, tăng 26,6% (tương ứng tăng 5,7 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2021. 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 2 tháng/2022 đạt 109,62 tỷ USD, tăng 14,2% tương ứng tăng 13,60 tỷ USD so với 2 tháng/2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 76,37 tỷ USD, tăng 11,2%  (tương ứng tăng 7,7 tỷ USD) so với 2 tháng/2021; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 33,25 tỷ USD, tăng 21,6% (tương ứng tăng 5,9 tỷ USD) so với 2 tháng/2021.  

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 2 tháng 02/2022, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 14,51 tỷ USD, tăng 65,8% (tương ứng tăng 5,76 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng mạnh, gồm: máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 71%, tương ứng tăng 723 triệu USD; hàng dệt may tăng 99%, tương ứng tăng 681 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 38%, tương ứng tăng 612 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện tăng 35%, tương ứng tăng 563 triệu USD; giày dép các loại tăng 377 triệu USD, tăng 78%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 54,52 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 5,71 tỷ USD) so với  2 tháng/2021.


Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 02 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 02 năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 02/2022 đạt 10,69 tỷ USD, tăng 59,4% tương ứng tăng 3,98 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 02/2022 của nhóm các doanh nghiệp FDI lên 39,63 tỷ USD, tăng 6,9% (tương ứng tăng 2,56 tỷ USD) so với 2 tháng/2021 và chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trong trong kỳ 2 tháng 02/2022, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu đạt 12,59 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% (tương ứng giảm 63,6 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 02/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu giảm, gồm: vải các loại giảm 240 triệu USD, tương ứng giảm 41%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác giảm 143 triệu USD, tương ứng giảm 9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 138 triệu USD, tương ứng giảm 4%.

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu tăng là dầu thô tăng 172 triệu USD, than các loại tăng 108 triệu USD, đậu tương tăng 82,7 triệu USD, thức ăn gia súc nguyên liệu tăng 76,4 triệu USD, linh kiện & phụ tùng ô tô tăng 69,8 triệu USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 55,10 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.


Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 02 năm 2022 so với kỳ 1 tháng 02 năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trong kỳ 2 tháng 02/2022, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 8,34 tỷ USD, giảm 3,7% (tương ứng giảm 317 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 02/2022.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 36,74 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng 5,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, trong kỳ 2 tháng 02 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,92 tỷ USD. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 581 triệu USD.

Nguồn: vneconomy.vn