Hơn 400 thông tin của 21 bộ, ngành được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia

09:49:52 | 21/7/2022

431 loại thông tin của 21 bộ, ngành sẽ được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia là thông tin được đưa ra tại Hội thảo lấy ý kiến danh mục thông tin và dự thảo Nghị định về chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia vừa diễn ra  ngày 18/7 tại Hà Nội. Hội thảo do Dự án do Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Phạm Duyên Phương cho biết, dù đã đạt được những thành quả ấn tượng, song quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) cũng cho thấy một số điểm tồn tại cần được khắc phục, hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước; đưa thủ tục hành chính thực hiện trên NSW hoạt động một cách thực chất; giảm bớt chi phí và thời gian tuân thủ cho doanh nghiệp song vẫn đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước.

Để hiện thực hóa yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, Chính phủ số và khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai NSW, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc xây dựng “Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo NSW”.

Khi ban hành, Nghị định sẽ trở thành công cụ pháp lý để các cơ quan nhà nước tiến hành chuyển đổi số công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại và vận tải xuyên biên giới, hưởng tới các thủ tục hành chính phủ giấy tờ.

 Nghị định được kỳ vọng sẽ giải quyết 6 nhóm vấn đề quan trọng gồm: tái sử dụng các thông tin do cơ quan nhà nước ban hành thông qua các quyết định hành chính, chứng từ hành chính; qua đó loại bỏ chồng chéo, dư thừa, trùng lặp trong yêu cầu về hồ sợ khi thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Tận dụng thông tin về chứng từ, hồ sơ, giao dịch do các bên tham gia hoạt động thương mại, vận tải xuyên biên giới cung cấp một lần và được tái sử dụng nhiều lần bởi nhiều cơ quan, tổ chức; qua đó, giảm thiểu chi phí và thời gian tuân thủ của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh.

Nâng cao độ tin cậy, tính kịp thời, tính cập nhật của thông tin, dữ liệu; qua đó tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cho các cơ quan thực thi pháp luật tại cửa khẩu cũng như cho các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

cung cấp thông tin nhiều chiều thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, công tác hoạch định và xây dựng chính sách của các bộ, ngành, địa phương và lãnh đạo các cấp.

Tạo ra khung pháp lý để trao đổi thông tin tiến tới công nhận chứng từ điện tử lẫn nhau với các đối tác thương mại của Việt Nam; qua đó tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới, thực hiện hiện thủ tục hành chính phi giấy tờ xuyên quốc gia.

Tại Hội thảo, đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan giới thiệu tổng quát về dự thảo Nghị định; chuyên gia của USAID và các đại biểu góp ý dự thảo Nghị định; đại diện Hải quan Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm trong kết nối, chia sẻ thông tin theo NSW của Hải quan Hoa Kỳ…

Đến nay, qua 9 tháng làm việc với các bộ, ngành liên quan và góp ý của các địa phương, Tổng cục Hải quan đã tập hợp được số lượng 431 thông tin của 21 bộ, ngành dự kiến được kết nối, chia sẻ qua NSW. Hầu hết các bộ, ngành đều có ít nhất từ 10 loại thông tin cần kết nối trở lên, trong đó nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải với 53 loại thông tin.

Hiền Phúc (Vietnam Business Forum)