Huyện Sông Mã: Chuyển mình toàn diện

11:44:24 | 7/6/2024

Thời gian qua, huyện Sông Mã tạo ra nhiều dấu ấn đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). Đây là kết quả của tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, đặc biệt là sự nhạy bén, tâm huyết trong công tác lãnh đạo, điều hành. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lò Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Sông Mã.


Chủ tịch UBND huyện Sông Mã - ông Lò Văn Sinh (đứng giữa) tặng Cờ thi đua cho các đơn vị

Với sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện, diện mạo Sông Mã đang thay đổi từng ngày. Ông có thể chia sẻ đôi nét về những thành công trong phát triển KT - XH của huyện?

Trong những năm qua, huyện Sông Mã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong phát triển KT - XH, cụ thể như sau:

Kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách nhà nước đều vượt dự toán hàng năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT - XH được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước phát triển mạnh theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc, phát triển cây ăn quả. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Sông Mã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ bưu chính, viễn thông, khách sạn, nhà hàng, giao thông vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm lãnh đạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, các chỉ số về phát triển giáo dục tiếp tục được nâng lên mức khá so với toàn tỉnh, hiện nay có 49/53 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được quan tâm đẩy mạnh, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 100% TTHC được giải quyết đúng và trước hạn.

Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục được duy trì.


Một góc trung tâm huyện Sông Mã

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, huyện Sông Mã đã triển khai thực hiện những giải pháp gì, thưa ông?

Nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả những giải pháp cơ bản sau:

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, tập trung cao cho việc hoàn chỉnh các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH của huyện, từng bước đáp ứng nhu cầu cho các thành phần kinh tế tăng gia sản xuất, lưu thông hàng hóa,…

Quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; triển khai có hiệu quả công tác CCHC, cải cách theo hướng giảm số lượng TTHC, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2024, huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện. Ông có thể cho biết rõ hơn về vấn đề này?

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, UBND huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin, kết nối, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chú trọng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh về các mặt hàng, sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong đầu tư sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác bình chọn, đề nghị tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển KT - XH của huyện. Chủ động cân đối, lồng ghép các nguồn lực đảm bảo thực hiện các cơ chế, chính sách, nhất là về hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đầu tư và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn ông!

Với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, huyện Sông Mã đã huy động tổng hợp các nguồn lực tập trung cho xây dựng kết cấu hạ tầng. Với vai trò làm chủ đầu tư các dự án của huyện, Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng huyện Sông Mã đã từng bước nâng cao năng lực quản lý, chủ động phối hợp với các ban, ngành địa phương triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Ông Trần Công Minh - Giám đốc BQLDA huyện Sông Mã cho biết: Phát huy vai trò, nhiệm vụ được giao, Ban đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, điều hành các dự án. Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, phát huy hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng. Đến nay, nhiều công trình, dự án quan trọng có vai trò động lực thúc đẩy phát triển KT - XH của huyện đã và đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm làm chủ đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý dự án, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành dự án nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Nguyễn Dũng (Vietnam Business Forum)