Quy mô gói hỗ trợ phục hồi kinh tế qua đề xuất của Chính phủ

08:01:06 | 4/1/2022

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng quy mô hỗ trợ của Chương trình gồm hỗ trợ tài khóa 291.000 tỷ đồng.

Theo chương trình dự kiến, ngày 4/1, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét, quyết định về 4 vấn đề cấp bách. Trong đó có dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vừa hoàn thành ngày 3/1/2022, báo cáo thẩm tra nội dung trên đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, phục vụ kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Báo cáo thẩm tra nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với sự cần thiết thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, tổng quy mô hỗ trợ của Chương trình gồm hỗ trợ tài khóa 291.000 tỷ đồng, hỗ trợ tiền tệ khoảng 46.000 tỷ đồng, hỗ trợ qua các quỹ khác 10.000 tỷ đồng và một số giải pháp hỗ trợ dự kiến triển khai nhưng chưa được tính toán cụ thể.

Với giải pháp tiền tệ, sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5%-1% trong 02 năm. Cùng đó, các TCTD tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước điều tiết thanh khoản phù hợp để tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ lãi suất; điều tiết tiền tệ hợp lý, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ và để các TCTD tiếp tục đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Gói Chính phủ trình Quốc hội lần này có tính chất tạo cú hích cho nền kinh tế, nằm trong gói đầu tư công, phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của nền kinh tế.

Dự thảo cũng nêu hướng sử dụng khoảng 46 nghìn tỷ từ các nguồn tài chính hợp pháp khác để nhập khẩu vaccine, thuốc điều trị và thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; theo dõi sát tình hình, sẵn sàng bán can thiệp thị trường ngoại tệ trong trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ ngoại tệ trong nước  tác động tới thị trường ngoại hối.

Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động. Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động. Cân đối giải pháp về tiền tệ hỗ trợ Chương trình với tổng thể phương án cơ cấu lại các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt.

Tờ trình cũng nêu một số giải pháp khác như sử dụng khoảng 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, trong đó sử dụng 1.000 tỷ đồng để mua máy tính bảng thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Sử dụng khoảng 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp  để đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giải mã công nghệ; mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất - kinh doanh...

Ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức ngày 5/12/2021, nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Kinh tế và các chuyên gia đưa ra đề xuất gói hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi kinh tế 844.000 tỉ đồng, bao gồm chính sách về tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội, hỗ trợ các địa phương và các chính sách khác. Tuy nhiên, về cách tính con số hỗ trợ, quy mô của gói cũng cần phải bàn thêm.

Còn về phía Chính phủ, đề xuất về chính sách tài khóa, tiền tệ trong gói hỗ trợ này sẽ khác hơn. Hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ khác với đề xuất của các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021.

"Gói Chính phủ trình Quốc hội lần này có tính chất tạo cú hích cho nền kinh tế, nằm trong gói đầu tư công, phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của nền kinh tế. Chúng tôi lưu ý là hấp thụ nhưng phải có hiệu quả của nền kinh tế. Quan điểm của Chính phủ khi thiết kế gói này là đánh thông điểm nghẽn, tạo ra tính lan tỏa, cú hích cho nền kinh tế" - ông Kiên nhấn mạnh.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong năm 2022-2023 như sau:

(1) Mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh  (60.000 tỷ đồng);

(2) Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm  (53.150 tỷ đồng);

(3) Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  (110.000 tỷ đồng);

(4) Phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển  (113.850 tỷ đồng);

(5) Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngoài ra, huy động từ các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng.

Nguồn: DDDN