Việt Nam ban hành các chuẩn mực kế toán công đầu tiên

15:56:18 | 3/11/2021

Bộ Tài chính vừa công bố các Chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS) đợt đầu tiên, tuân thủ đầy đủ theo các Chuẩn mực kế toán công quốc tế. Bộ chuẩn mực gồm 21 chuẩn mực sẽ được ban hành từ nay đến năm 2024.

Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trên chặng đường Việt Nam xây dựng khuôn khổ báo cáo tài chính tốt theo thông lệ quốc tế, song song với việc xây dựng báo cáo tài chính hợp nhất toàn chính phủ.

Việc ban hành và áp dụng các chuẩn mực VPSAS ở Việt Nam là cơ sở tin cậy để đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính công, tăng hiệu quả quá trình đưa ra quyết định và nâng cao trách nhiệm giải trình. Hoạt động này cũng hỗ trợ Việt Nam cải thiện việc đánh giá xếp hạng tín nhiệm cao hơn nhờ có kỷ luật tài chính tốt hơn qua đó giúp giảm chi phí đi vay.

Quá trình xây dựng các chuẩn mực VPSAS đợt đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ và Bộ các vấn đề toàn cầu của Canada đồng tài trợ và ủy thác qua Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu tổng thể của chương trình là hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công ở cấp quốc gia và cấp địa phương.

Được biết, hơn 40 quốc gia đã áp dụng các chuẩn mực kế toán công quốc tế IPSAS và nhiều quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines, và Singapore đã ban hành các chuẩn mực kế toán công tuân theo IPSAS.

L.A (Vietnam Business Forum)