BIWASE: Điểm sáng thu hút tín dụng quốc tế

22:12:23 | 13/5/2022

Công ty CP Nước- Môi trường Bình Dương (BIWASE) tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2016. Là một doanh nghiệp kinh doanh  làm dịch vụ hạ tầng đô thị là chính: cung cấp nước sạch, thu gom xử lý rác, nước thải sinh hoạt, hoa viên nghĩa trang.

Công ty có một đội ngũ cán bộ khá tốt, có năng lực, đoàn kết được lãnh đạo tỉnh Bình Dương tuyển chọn và bồi dưỡng từ thời còn là doanh nghiệp nhà nước.

Nhờ xác định được nhiệm vụ trọng tâm, công ty có đội ngũ CBCNV khá chuyên nghiệp, kinh doanh có hiệu quả tốt, tạo được uy tín với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Tháng 10/2021, BIWASE được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và JICA (Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản) cho vay tín chấp 16 triệu USD đi mua gần 50km ống gang dẫn nước từ 600mm ÷1500mm, sau đó sắt thép tăng cao, công ty lãi lớn.

Vào ngày 13/05/2022, Công ty tiếp tục được tổ chức tín dụng DEG của chính phủ CHLB Đức cho vay tín chấp 25 triệu USD để nâng cao năng lực cấp nước của Công ty: đự án chủ yếu đưa nước sạch về những vùng xa xôi, nông thôn và các khu công nghiệp, góp phền nâng cao chất lượng sống của nhân dân vùng xa và cơ sở sản xuất không phải sử dụng nước ngầm.

Nhờ được vay với lãi suất thấp nên Công ty kinh doanh khá hiệu quả, 4 tháng đầu năm doanh thu công ty gần 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước 268 tỷ đồng.

Văn Lượng (Vietnam Business Forum)