VCCI nỗ lực tăng cường công tác đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

06:36:44 | 29/8/2022

Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có buổi làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đối ngoại.


Đoàn làm việc Ban đối ngoại trung ương, do đồng chí Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn làm việc với VCCI. (ảnh: Gia Nguyễn)

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, cùng với thời kỳ đổi mới của đất nước, VCCI đã hoạt động tích cực trong công tác xúc tiến thương mại và đầu tư nước ngoài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong vấn đề tham mưu chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI cũng đã đi đầu trong công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông Lê Hoài Trung cũng cho biết, vừa qua Ban Đối ngoại đã được giao một nhiệm vụ chính trị mới về hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có liên quan đến VCCI. Buổi gặp gỡ này để hai bên hiểu rõ nhau hơn, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, thủ tục và hỗ trợ lẫn nhau.


VCCI mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động đối ngoại, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến thương mại - đầu tư. (ảnh: Gia Nguyễn)

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Công – Chủ tịch VCCI cho biết, trong thời gian qua, VCCI luôn chủ động duy trì, mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư của các nước, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. VCCI cũng là kênh chính thức để cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin và đóng góp vào việc xây dựng chính sách hội nhập.

Hiện nay, VCCI đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 120 phòng thương mại và các tổ chức xúc tiến thương mại trên thế giới. VCCI  tích cực tham gia các đoàn đàm phán về kinh tế - thương mại, các ủy ban song phương và đa phương về hợp tác kinh tế, các tổ chức kinh tế quốc tế như WTO, APEC, ASEAN, CACCI, GMS, ACMECS, PECC… nhằm nắm bắt thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Phạm Tấn Công khẳng định, VCCI luôn thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nhất là triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân.

Cũng tại buổi gặp, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch VCCI cũng tóm tắt hoạt động đối ngoại của VCCI trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất.

Thứ nhất, Ban Đối ngoại Trung ương cập nhật, hướng dẫn cho các tổ chức đối ngoại nhân dân về những định hướng, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt thông tin, hướng dẫn kịp thời về những vấn đề nhạy cảm, những tổ chức nước ngoài cần quan tâm, cân nhắc trong quá trình các tổ chức đối ngoại nhân dân triển khai công việc.

Thứ hai, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ VCCI trong công tác phê duyệt báo cáo, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhằm đáp ứng đòi hỏi của công tác xúc tiến, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp là linh hoạt và đúng thời điểm, gắn với biến động của thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Thứ ba, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc báo cáo lãnh đạo cấp cao tạo cơ chế phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm cho VCCI trong việc triển khai các hoạt động thuần túy hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, không có yếu tố chính trị, nhạy cảm. Việc được phân cấp thẩm quyền sẽ giúp VCCI phát huy tính chủ động, sáng tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, tuy nhiên vẫn sẽ tuân thủ việc báo cáo kết quả công việc theo quy định hiện hành.

Thứ tư, đối với các hoạt động mang tính thường xuyên như hội nghị, hội thảo, đón tiếp các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, gặp gỡ doanh nghiệp trực tiếp hoặc trực tuyến có yếu tố nước ngoài, kiến nghị Ban Đối ngoại báo cáo Ban Bí thư cho phép Đảng Đoàn – Ban Thường trực VCCI chịu trách nhiệm đánh giá, thẩm định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư về hoạt động của VCCI (cả hoạt động đã nằm trong kế hoạch và hoạt động phát sinh).

Đối với các hoạt động quốc tế lớn đa phương hoặc song phương cấp cao liên quan đến an ninh quốc gia, có cấp Chính phủ các nước tham gia, VCCI sẽ trình xin chỉ kiến chỉ đạo của Ban Bí thư thông qua Ban Đối ngoại cho phép triển khai thực hiện.

Thứ năm, để tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện các công tác đối ngoại phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, mong muốn Ban Đối ngoại Trung ương đề xuất với các cơ quan hữu quan đồng ý cho cán bộ VCCI được sử dụng hộ chiếu công vụ.

Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp