Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh: Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

10:07:39 | 2/6/2023

Tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), rút ngắn thời gian trong tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ,… là những giải pháp được Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Tây Ninh thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.


Ông Trần Quang Khải, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, VPĐKĐĐ tỉnh được thành lập nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông Trần Quang Khải, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh cho biết: “Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, luôn chú trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) bằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ, ứng dụng CNTT, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trong tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ đất đai”.

Hiện nay, VPĐKĐĐ tỉnh đang thực hiện 27 TTHC về lĩnh vực đất đai qua Trung tâm hành chính công của tỉnh; 32 TTHC về lĩnh vực đất đai được thực hiện tại bộ phận một cửa của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tất cả các thủ tục đều được công khai minh bạch tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở các huyện, thị xã, thành phố. Người dân có thể kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận mới 64.132 hồ sơ (10.174 hồ sơ năm 2022 chuyển sang). Kết quả đã giải quyết 67.743/74.306 hồ sơ (đạt 91,17% tổng hồ sơ cần thực hiện).

Để có những kết quả trên, lãnh đạo VPĐKĐĐ tỉnh thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; quán triệt cán bộ, viên chức thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,… Đội ngũ tiếp nhận, trả kết quả từng bước chuyên nghiệp, nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ, từ khâu hướng dẫn (qua các video hướng dẫn viết đơn), tiếp nhận một cửa đến giải quyết của bộ phận chuyên môn và trả kết quả luôn tuân thủ về quy trình, bộ TTHC và văn hóa công sở trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ trễ hạn có thông báo xin lỗi, hẹn thời gian trả kết quả lần sau (thực hiện gửi tin nhắn qua số điện thoại thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hoặc xin lỗi hồ sơ trễ hạn đến người dân, doanh nghiệp). Đặc biệt, khi phát hiện các trường hợp phản ánh tình trạng vòi vĩnh, gây khó sẽ kiểm điểm điều chuyển người thay thế nhằm tạo môi trường minh bạch và xây dựng niềm tin của người dân với nhân viên Văn phòng đăng ký.

Bên cạnh đó, VPĐKĐĐ tỉnh tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cũng như các công việc được giao. Hiện nay, 100% VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh đều ứng dụng CNTT trong hoạt động; văn bản đến, đi của đơn vị được nhập liệu, xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, văn bản đi, đến của đơn vị đã được ký số, số hóa đảm bảo đúng quy định. Các TTHC đăng ký đất đai đã được đơn vị tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ tại Hệ thống một cửa điện tử và đồng bộ xử lý qua phần mềm VBDLIS theo dự án Tăng cường cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - Dự án VILG đối với 6 đơn vị hành chính cấp huyện: Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng, Châu Thành và thành phố Tây Ninh. Đối với 02 huyện Tân Biên và Tân Châu sử dụng phần mềm VNPT-iLIS của VNPT Tây Ninh - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh.

“Trên cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký đất đai với việc ứng dụng CNTT vào công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động và giao dịch bảo đảm góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC và đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, ông Trần Quang Khải khẳng định.

Tuy nhiên, đất đai là một trong những lĩnh vực có tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tập thể quản lý và sử dụng đất đai, trong khi đó nguồn lực của ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung và VPĐKĐĐ tỉnh nói riêng vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng so với yêu cầu.

Ông Trần Quang Khải, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh cho biết: “Nhận diện rõ các tồn tại, thách thức, VPĐKĐĐ tỉnh sẽ tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao năng lực hoạt động và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng đất thời gian tới”.


Ðoàn giám sát HÐND tỉnh Tây Ninh khảo sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai tại thị xã Trảng Bàng

Theo đó, VPĐKĐĐ tỉnh tham mưu tăng cường nguồn lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký, đảm bảo nhu cầu công việc và khả năng cân đối nguồn tài chính tự chủ toàn phần; hướng đến chủ động về phương tiện để tự luân chuyển hồ sơ không phải qua dịch vụ bưu điện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát, sàng lọc, chuyển đổi vị trí công tác hoặc thay thế viên chức, người lao động không đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Thường xuyên kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nhũng nhiễu gây khó khăn hoặc tiếp tay cho người đầu cơ trục lợi từ đất đai.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, từng bước thực hiện hoàn chỉnh TTHC lĩnh vực đất đai mức độ 3, 4. Thử nghiệm TTHC đất đai qua dịch vụ công theo hướng dẫn đã ban hành đối với 4 loại thủ tục đo đạc hồ sơ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính, cung cấp thông tin dữ liệu đất đai và thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã thực hiện đối với bộ phận một cửa UBND thị xã Hòa Thành, UBND huyện Gò Dầu), từng bước hướng dẫn người dân, doanh nghiệp làm quen và tự nộp hồ sơ qua dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

VPĐKĐĐ tỉnh Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Tây Ninh. Hệ thống VPĐKĐĐ gồm có VPĐKĐĐ tỉnh với 04 phòng chuyên môn trực thuộc (Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Phòng Kỹ thuật - Địa chính, Phòng Cơ sở dữ liệu - Thông tin lưu trữ) và 09 Chi nhánh VPĐKĐĐ đặt tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Khuyến khích xã hội hóa khâu đo đạc, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung khâu thẩm định sẽ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng CNTT trong việc khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung trong lĩnh vực đất đai. Đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thực hiện liên thông đồng bộ giữa phần mềm một cửa, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và liên thông với ngành Thuế để giảm áp lực trong quá trình thực hiện TTHC về đất đai.

Công Luận (Vietnam Business Forum)