Công ty TNHH MTV Tân Phú: Nỗ lực cho những mùa vụ bội thu

10:24:36 | 19/3/2018


Với đặc thù của doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, chịu ảnh hưởng rất lớn của diễn biến thời tiết ngày càng thất thường (nắng hạn, mưa lớn đột ngột, hay biến đổi khí hậu), Công ty TNHH MTV Tân Phú luôn nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi an toàn; cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công ty TNHH MTV Tân Phú là doanh nghiệp nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn 60 xã, thị trấn của các huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, bao gồm 792 công trình thủy lợi, trong đó có một hồ dung tích 3,65 triệu m3, 02 hồ dung tích hơn 1 triệu m3, còn lại hồ nhỏ và 639 đập dâng, 18 trạm bơm điện.

Do phần lớn các công trình hồ đập, trạm bơm đều được xây dựng từ lâu, sau quá trình vận hành khai thác và sử dụng, không tránh khỏi việc xuống cấp, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công ty đã phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư tu bổ, nâng cấp công trình, trạm bơm. Trong đó, Công ty đã thay thế toàn bộ dây dẫn điện từ sau công tơ vào nhà máy, lắp đặt mới 2 tổ máy bơm, sửa chữa kịp thời hệ thống ống hút, ống đẩy, kênh mương ở các trạm bơm được kiên cố cơ bản. Trong năm 2017, để duy trì hoạt động ổn định, nâng cao năng lực vận hành, đảm bảo an toàn các hệ thống công trình thủy lợi, Công ty tiến hành sửa chữa tài sản cố định gồm 13 công trình với tổng giá trị 2,8 tỷ đồng.

Trong công tác chỉ đạo, Công ty có sự thống nhất từ lãnh đạo, các phòng ban nghiệp vụ đến các cụm, trạm trực tiếp sản xuất. Để chủ động đối phó với tình hình diễn biến thời tiết ngày càng bất thường và có tính cực đoan như hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty chủ động xây dựng kế hoạch cho từng hồ chứa; tính toán và có phương án tích nước cũng như phân phối nước khoa học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng nước để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu dùng nước theo kế hoạch. Công ty không chỉ đảm bảo nguồn nước phục vụsản xuất nông nghiệp mà còn tổ chức quản lý công trình an toàn tất cả hồ, đập thủy lợi.

Để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, Công ty chú trọng tới việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động; có chính sách hỗ trợ kinh phí để khuyến khích cán bộ theo học các chương trình đào tạo dài hạn (đại học), tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi, các khóa về nâng cao năng lực quản lý hồ đập. Song song với chuyên môn, Công ty quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong và tinh thần phục vụ nhân dân cho từng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị; bố trí cán bộ theo các lớp bồi dưỡng chính trị. Đến nay, Công ty có một cán bộ có bằng cao cấp chính trị và 05 cán bộ có bằng trung cấp chính trị.

Với giải pháp đồng bộ trên, Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2017, Công ty đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 9.147 ha lúa, 1.270 ha màu (đạt 99% kế hoạch), đảm bảo đủ nước cấp cho 90,96 ha nuôi trồng thủy sản (đạt 100% kế hoạch). Nhờ vậy, kết quả hoạt động của Công ty rất tốt, trong đó doanh thu đạt 13 tỷ đồng (tăng 5 tỷ đồng so với năm 2016), thu nhập người lao động đạt 8,2 triệu đồng/tháng (tăng 11% so với năm 2016). Có thể nói, với nỗ lực của mình, Công ty đã góp sức cùng người nông dân tạo nên những mùa bội thu, góp phần đem lại những giá trị mới trong sản xuất nông – lâm nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

“Là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động mang tính phục vụ, Công ty nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã). Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong muốn tỉnh nhà tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút thêm các nguồn lực khác nhằm phát triển kinh tế địa phương. Theo tôi, tỉnh đã định hình nhiều chương trình hành động tốt và tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới như: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, duy trì đều đặn buổi cà phê doanh nhân, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhanh chóng và hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động” - ông Trần Đức Bảy, Giám đốc Công ty chia sẻ.