Nâng chất dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

16:01:37 | 9/4/2018


Với nỗ lực phát huy triệt để mọi tiềm năng thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư...nên tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian gần đây đã có sự khởi sắc. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban quản lý (BQL) các KCN tỉnh. Luận Nguyễn thực hiện.

Ông đánh giá như thế nào về hoạt động thu hút đầu tư cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) tại các KCN tỉnh tính đến thời điểm hiện nay? Để nâng chất dòng vốn đầu tư vào các KCN, thời gian qua Sóc Trăng đã có những biện pháp nào?

Tỉnh Sóc Trăng được Chính phủ phê duyệt duy hoạch đến năm 2020 có 6 KCN (An Nghiệp, Trần Đề, Đại Ngãi, Vĩnh Châu, Mỹ Thanh, Long Hưng) với tổng diện tích 1.109,33 ha; trong đó KCN An Nghiệp được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2005. Đến nay KCN An Nghiệp đã thu hút được 43 DN (53 dự án) thuê đất với tổng diện tích 164,13 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 86,88%; trong đó có 25 DN với 31 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tính đến hết năm 2017, giá trị sản xuất của DN tại KCN (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10.604,3 tỷ đồng (trong đó DN FDI là 555,7 tỷ đồng), tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 20,5% kế hoạch năm, chiếm tỷ trọng 39,3% giá trị sản xuất toàn tỉnh. Riêng giá trị xuất khẩu đạt 11.036 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất là 1.380,1 tỷ đồng (trong đó DN FDI là 86,1 tỷ đồng), đạt 13,48% so với kế hoạch được giao, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2017, DN trong KCN nộp ngân sách nhà nước 480 tỷ đồng và 2 tháng đầu năm 2018 là 102 tỷ đồng. Bên cạnh đóng góp về kinh tế, KCN An Nghiệp còn có vai trò tích cực về mặt xã hội thông qua việc giải quyết công ăn việc làm cho 11.597 lao động; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Để nâng chất dòng vốn đầu tư vào các KCN, thời gian qua BQL các KCN tỉnh đẩy mạnh xử lý những dự án vi phạm đất đai, dự án làm ăn kém hiệu quả. Rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận dự án đầu tư nên chúng tôi luôn xem chất lượng của dự án là quan trọng, từ đó tập trung nâng chất dòng vốn đầu tư vào các KCN bằng việc vừa đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư vừa tham mưu với UBND tỉnh xem xét lựa chọn những dự án chế biến thực phẩm, may mặc, giày da...từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, có đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh về giá trị sản xuất, thuế, giải quyết việc làm... Hiện nay tại KCN An Nghiệp đã có sự hiện diện của những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như Bia Sài Gòn, Tân Huê Viên, Stapimex, Broadpeak Sóc Trăng (thuộc Tập đoàn Youngone Hàn Quốc), Sữa Đalat (Tập đoàn TH)... Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN ngày càng ổn định và phát triển tốt.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN, thời gian qua BQL đã tích cực đồng hành với các nhà đầu tư như thế nào?

Với chủ trương luôn "đồng hành cùng cộng đồng DN", nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của DN, BQL đã tổ chức đối thoại lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của các DN về các cơ chế chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của các DN; từ đó trực tiếp giải quyết hoặc kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh, Trung ương xem xét giải quyết cho DN.

Ngoài ra để đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, BQL các KCN đã trình UBND tỉnh ban hành và thực hiện nhất quán các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng và tạo mọi thuận lợi cho DN, nhà đầu tư từ khi bắt đầu triển khai dự án cho đến khi đi vào hoạt động sản xuất. Nhà đầu tư còn được cung cấp, phổ biến các thông tin liên quan đến thị trường trong và ngoài nước; được hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triển lãm, quảng cáo cũng như hỗ trợ về đào tạo, dạy nghề đối với công nhân.

Xin ông cho biết hệ thống cơ sở hạ tầng tại các KCN được đầu tư như thế nào và hằng năm được bổ sung đầu tư ra sao để thu hút DN? Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng tại các KCN tỉnh trong năm 2018 này?

Trong các năm qua, tỉnh chỉ mới đầu tư 1/6 KCN theo quy hoạch, cụ thể KCN An Nghiệp được đầu tư bằng vốn ngân sách tương đối hoàn chỉnh. Hàng năm BQL thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng hạ tầng của các DN để phục vụ trở lại cho DN.

Về kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng tại các KCN trong năm 2018, trước hết BQL tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi điều chỉnh sẽ có một số KCN loại khỏi quy hoạch, một số bổ sung mới và điều chỉnh quy mô, diện tích với 6 KCN, diện tích 1.400,88 ha. Qua đó sẽ tiến hành lập kế hoạch chi tiết xây dựng, tổ chức giải phóng mặt bằng, lập dự án hoặc đề xuất dự án để kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP hoặc ngân sách đầu tư đối với 2 KCN Sông Hậu - Sóc Trăng và Trần Đề.

Ông có thể cho biết chính sách thu hút đầu tư tại các KCN Sóc Trăng giai đoạn từ nay tới năm 2020 cũng như những giải pháp để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư?

Về chính sách, tỉnh Sóc Trăng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế... và các ưu đãi của địa phương với khả năng cân đối ngân sách để hỗ trợ nhà đầu tư, miễn giảm theo thẩm quyền, hỗ trợ về thủ tục hành chính, thủ tục triển khai dự án (xây dựng chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư cho từng KCN).

Về giải pháp, chúng tôi sẽ tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư như tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ thương mại, phát tờ rơi, website, kết nối các sở ngành và lãnh đạo tỉnh. Mời gọi các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước đến đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và đầu tư sản xuất kinh doanh tại các KCN.

Trân trọng cảm ơn ông!