BQL các KCN Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

15:26:19 | 26/10/2021

Thời gian qua, các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước tình hình đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc chia sẻ: Tính đến hết tháng 9/2021, các KCN Vĩnh Phúc có 331 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (trong đó có 287 dự án FDI và 44 dự án DDI), chiếm 82% tổng số dự án đầu tư. Các dự án đi vào hoạt động tại các KCN đã tạo việc làm cho khoảng 106.064 lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua, các doanh nghiệp trong KCN gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: Nguồn lao động; tài chính (thuế, phí, nợ vay...); nguồn cung ứng thiết bị nguyên vật liệu sản xuất; thị trường tiêu thụ... Mặt khác, số lượng lao động trong các KCN ngày càng tăng nên công tác quản lý Nhà nước về lao động tại các KCN cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo phát triển mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển giữa các doanh nghiệp và người lao động… Với mục đích giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững, đồng thời tạo niềm tin với các nhà đầu tư về hình ảnh Vĩnh Phúc thân thiện, điểm đến an toàn hấp dẫn, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, cởi mở. Trong đó, công tác hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính một cách dễ dàng, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 được Ban đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh, Ban đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND Tỉnh và các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Đồng thời chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN trên địa bàn Tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND Tỉnh.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban có kiến nghị với các sở, ngành chức năng trong Tỉnh hỗ trợ giải quyết những tồn tại, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN. Đồng thời, duy trì tốt cơ chế phối hợp triển khai thực hiện những nhiệm vụ thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp lý và hỗ trợ dịch vụ cho doanh nghiệp như: Ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020; Thực hiện tư vấn hỗ trợ cho 05 lượt doanh nghiệp về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; Ký hợp đồng tư vấn dịch vụ với 07 doanh nghiệp hỗ trợ lập hồ sơ cấp mới/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hỗ trợ 25 lượt doanh nghiệp giải đáp các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính; Làm việc với các đơn vị cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động nhằm giải quyết các nhu cầu đào tạo, huấn luyện của doanh nghiệp; cấp giấy phép chuyên ngành cung ứng lao động nhằm giải quyết các nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp. Việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời, thỏa đáng, tạo được niềm tin với các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về KCN; tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là đón đầu thời cơ mới mở ra sau đại dịch; tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường; kịp thời đáp ứng đòi hỏi của nhà đầu tư về những thông tin cần thiết để họ quyết định thực hiện dự án tại Vĩnh Phúc.

 Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)