10 tháng năm 2021, các KCN Vĩnh Phúc thu hút được 36 dự án mới

15:51:06 | 2/11/2021

Theo báo cáo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc, trong tháng 10/2021, Ban đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới cho 1 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 22 tỷ đồng; cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 2 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1,5 triệu USD; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm dự án DDI là 796,83 tỷ đồng và dự án FDI là 1,5 triệu USD.

10 tháng đầu năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 36 dự án đầu tư mới bao gồm: 24 dự án FDI và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 930,49 triệu USD, gấp 3,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 100% kế hoạch năm; thu hút 12 dự án DDI và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.812,24 tỷ đồng, gấp 8 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 125% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 15/10/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 406 dự án, gồm 77 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 20.342,44 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.379,93 triệu USD. Trong đó, có 334 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 82% tổng số dự án; 28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 7% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10% tổng số dự án; 04 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 10/2021 của các dự án đạt 31,4 triệu USD và 297 tỷ đồng.

Dự kiến trong tháng 11/2021, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-10 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 200 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)