TUYÊN QUANG

Huyện Chiêm Hóa: Phát triển đa dạng các loại hình kinh tế

08:32:46 | 4/4/2013

Năm 2012, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Chiêm Hóa phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Huyện uỷ, HĐND huyện; UBND huyện và các cấp, các ngành đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đề ra.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp – dịch vụ

Trong giai đoạn hiện nay, huyện Chiêm Hóa đã xác định rõ lộ trình phát triển trong thời gian tới là tập trung quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội theo cơ cấu kinh tế Công nghiệp, Xây dựng - Thương mại, Dịch vụ - Nông nghiệp. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Dưới sự đoàn kết lãnh đạo của toàn Đảng toàn dân, trong năm vừa qua Huyện Chiêm Hóa đã có những bước phát triển đáng kể, tỉ trọng công nghiệp dịch vụ tăng cao, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thực hiện cả năm đạt 105,9% KH. Các sản phẩm chủ yếu như điện thương phẩm 75,5 triệu Kwh, đạt 107,9 KH; nước máy tiêu thụ 355.000m3, đạt 88,8% KH; Siliconl mangan 11.254 tấn, đạt 140,7% KH; đũa gỗ xuất khẩu 109,082 nghìn đôi, đạt 109% KH.

Thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa thực hiện cả năm đạt 124% KH. Về du lịch, tổng lượng khách đạt 40.000 lượt người, tổng doanh thu dịch vụ xã hội đạt 120% KH. Hoàn thành việc xây dựng đề án làng văn hóa du lịch gắn với việc bảo tồn các làn điệu hát then. Khai thác có hiệu quả các lễ hội gắn với các điểm du lịch.

Ổn định nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2012 huyện Chiêm Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án, đề án sản xuất nông nghiệp. Kết quả, tổng sản lượng lương thực đạt 103,3% KH, sản lượng lạc đạt 100,9% KH, cây đậu tương đạt 49,9% KH, vùng mía nguyên liệu đường đạt 107,1% KH.

Về gia súc gia cầm, đàn trâu đạt 93,8% KH, đàn bò đạt 73,5% KH, đàn lợn đạt 108,1% KH. Huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

Huyện Chiêm Hóa cũng là đơn vị điển hình trong công tác trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Năm 2012, toàn Huyện trồng được 3.878,8 ha rừng, đạt 99,97% KH. Công tác quản lý và bảo vệ rừng thường xuyên được thực hiện quyết liệt.

Chiêm Hóa đặc biệt chú trọng thu hút đãi ngộ nhân tài cũng như chính sách hỗ trợ đào tạo lao động tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Chiêm Hóa cũng đang tập trung mọi nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, điện nước, bưu chính – viễn thông phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt đảm bảo xây dựng hạ tầng thiết yếu với các cụm công nghiệp, điểm công nghiệp.

Năm 2013 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011 – 2015 của Huyện, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đòi hỏi phải có bước chuyển biến rõ nét, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XX. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2012, UBND huyện Chiêm hóa đã xác định các mục tiêu tổng quát thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2013 là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo”.

Duy Bình