THỪA THIÊN - HUẾ

Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế: Bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh - sạch - đẹp, an toàn, bền vững

16:10:23 | 6/4/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Sáng ngày 6/4, tỉnh Thừa Thiên Huế (TT-Huế) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo.

Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào ngày 06/4/2024

13:26:13 | 2/4/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Vào ngày 06/4/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Cục Quản lý thị trường: Góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

16:27:27 | 23/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Từ đầu năm tới nay, với tinh thần quyết liệt, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế: Tích cực cải thiện môi trường kinh doanh

09:48:34 | 20/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Những thành tựu mà Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT), công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong công tác quản lý Nhà nước năm 2023, nổi bật là việc triển khai thành công các giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển trong năm 2024.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

09:46:59 | 20/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Với sự nỗ lực tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, ngành Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH).

Hue-S: Dấu ấn trong chuyển đổi số

09:34:30 | 20/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương tiên phong trong việc ban hành và triển khai mạnh mẽ Chương trình chuyển đổi số (CĐS). Trong đó, nền tảng ứng dụng Hue-S là kết quả nổi bật của tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử và triển khai CĐS, thu hút số lượng rất lớn người dân tham gia.

Thừa Thiên Huế: Hành động quyết liệt để nắm bắt cơ hội, tăng tốc bứt phá

10:40:49 | 19/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Để nắm bắt cơ hội, khơi thông nguồn lực phát triển sau khi Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, cả hệ thống chính trị trên địa bàn sẽ vào cuộc mạnh mẽ, hành động quyết liệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm khoa học và công nghệ lớn của cả nước

10:49:44 | 18/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế phát triển nhanh trên nền tảng kinh tế tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN).

Nhân lực chất lượng cao là nền tảng, lợi thế để Thừa Thiên Huế cất cánh

10:35:03 | 18/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% - 75%; tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng là 34%; ngành dịch vụ là 51%,… Nhân lực sẽ trở thành nền tảng, lợi thế đặc biệt để chuyển dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Huyện Phú Vang: Phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh và bền vững

10:53:29 | 17/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Thời gian qua, kinh tế - xã hội huyện Phú Vang đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung khai thác kinh tế biển, đầm phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn làm động lực tăng trưởng. Với nỗ lực, quyết tâm cùng những giải pháp đồng bộ, Phú Vang phấn đấu hoàn thành những mục tiêu lớn hơn, phát triển nhanh, bền vững.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực

10:49:01 | 17/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và dần trở thành người đồng hành cùng DN.

Thị xã Hương Trà: Đô thị động lực phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế

10:41:34 | 17/2/2024 | THỪA THIÊN - HUẾ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh, bền vững.