HOÀ BÌNH

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình: Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

14:54:29 | 3/3/2020

Qua 2 năm thành lập, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình đã khẳng định uy tín, năng lực làm chủ đầu tư hoặc ủy quyền chủ đầu tư xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý các dự án hạ tầng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn.

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban QLDA xây dựng cơ bản Sở Y tế, Ban QLDA xây dựng cơ bản Sở Giáo dục và Ban QLDA xây dựng cơ bản tỉnh (Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 24/3/2017). Với đội ngũ cán bộ viên chức có chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm, Ban đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Qua hơn 2 năm đi vào hoạt động, Ban đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 7 dự án và nhận ủy thác quản lý dự án cho một số chủ đầu tư, đồng thời còn tham gia tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát công trình. Ông Nguyễn Đình Dân - Phó giám đốc Ban cho biết: Ban đã luôn đồng hành với các sở ban, ngành đơn vị thi công tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các công trình triển khai theo đúng tiến độ, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư. Ban cũng thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng cũng như quản lý tốt chất lượng công trình. Bên cạnh đó công tác tư vấn quản lý dự án và ủy thác quản lý dự án, giám sát kỹ thuật đều đạt được kết quả cao, điển hình như các công trình: Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Trụ sở văn phòng làm việc UBND tỉnh, Nhà khách Tỉnh ủy, Trụ sở Chi Cục Thuế TP.Hòa Bình…