QUẢNG BÌNH

BHXH tỉnh Quảng Bình: Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

09:55:17 | 29/7/2020

Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được BHXH tỉnh Quảng Bình quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong toàn hệ thống. Kế hoạch CCHC được thực hiện toàn diện; công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên; việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đồng thời, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách TTHC với việc thực hiện giảm 01 TTHC (hiện còn 27 thủ tục) trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Hiện nay, tại

Quảng Bình, việc giao dịch với cơ quan BHXH của người dân và doanh nghiệp được thực hiện theo ba phương thức: điện tử, qua bưu điện và trực tiếp. Có 13 thủ tục thực hiện mức độ 4 (giao dịch điện tử và nhận kết quả qua bưu điện hoặc chuyển tiền qua ngân hàng); 4 thủ tục thực hiện mức độ 3 (giao dịch điện tử nhưng nhận kết quả và tiền mặt trực tiếp); 12 thủ tục thực hiện mức độ 2 (chưa giao dịch điện tử).

Bên cạnh đó, BHXH Quảng Bình đã thực hiện tốt việc công khai quy trình, quy định, hồ sơ, thủ tục tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị, đối tượng biết và thực hiện. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân và thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng 02323.813333 để kịp thời tiếp nhận, giải đáp những vướng mắc của các tổ chức, công dân hoặc phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Để phục vụ đối tượng ngày càng tốt hơn, BHXH tỉnh đã tăng năng suất và cường độ lao động để giảm hơn 10% thời gian giải quyết các TTHC so với quy định. Bên cạnh duy trì hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, từ tháng 1/2020, BHXH tỉnh cử 2 cán bộ đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Những bước đột phá quyết liệt trên đã giúp toàn hệ thống BHXH tỉnh nâng cao hiệu quả trong quá trình xử lý hồ sơ, vụ việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Quảng Bình có sự “tăng tốc” về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT với 13.382 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 5.793 người so với cùng kỳ năm 2018, vượt 5,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Toàn tỉnh có 848.402 người tham gia BHXH, BHYT, đạt 101% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 59.172 người tham gia BHTN, tăng 2.218 người so với năm 2018, đạt 101% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tham gia BHYT là 780.164 người và đạt tỷ lệ bao phủ dân số là 90%.

Tổng số thu trong năm là 1.882.593 triệu đồng, vượt 4,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 994.957 lượt người, tăng 35.699 lượt so với cùng kỳ năm trước.Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc BHXH Quảng Bình cho biết: Năm 2020, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH.

Tham mưu kịp thời Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Áp dụng đồng bộ các giải pháp để phát triển đơn vị, đối tượng tham gia, tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, nhất là phát triển các doanh nghiệp ngoài nhà nước; đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

“Cùng với đó, tăng cường đẩy mạnh cải cách TTHC, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng; tăng cường giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT bằng những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng…”, ông Tùng cho biết.

Nguồn: Vietnam Business Forum