HƯNG YÊN

BQL các KCN Hưng Yên: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

10:25:58 | 17/11/2020

Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Hưng Yên đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh, tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Trường Tam, Trưởng Ban Quản lý các KCN Hưng Yên chia sẻ: “Đến nay, tổng số dự án còn hiệu lực trong các KCN Hưng Yên là 446 dự án; với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.464 triệu USD, gồm: 251 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 195 dự án có vốn đầu tư trong nước. Một số dự án có quy mô lớn, đóng góp nhiều cho ngân sách Nhà nước là các dự án của: Công ty TNHH Toto Việt Nam, Nhà máy Nippon Mektron, Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Việt Nam… Các dự án đi vào hoạt động tại các KCN Hưng Yên đã tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với mục đích giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển bền vững, đồng thời tạo niềm tin với các nhà đầu tư về hình ảnh Hưng Yên thân thiện, điểm đến hấp dẫn, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng, cởi mở. Trong đó, công tác hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính một cách dễ dàng được Ban đặc biệt quan tâm”.

Theo đó, Ban đã tích cực tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa nội dung hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện. Cụ thể: Ban đã thực hiện rà soát, đánh giá, trình và được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thông qua phương án đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thương mại quốc tế, đầu tư tại Việt Nam và quy hoạch xây dựng, với tỷ lệ cắt giảm chi phí khá cao, trung bình trên 55%; cập nhật, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố 58 thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đầu tư tại Việt Nam, xuất nhập cảnh, bảo vệ môi trường, lao động, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo quy định. Ban đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết của 17/58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó có nhiều thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết trên 60%.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Ban đã tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên; thực hiện liên thông với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài, bảo đảm thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày (rút ngắn được 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật). Trong kỳ báo cáo, có trên 99% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng hoặc sớm thời hạn theo quy định, trong đó có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khoảng 60% so với quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích của các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Ngoài việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thông tin pháp lý, thủ tục hành chính, Ban còn tăng cường tương tác, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để lắng nghe phản ánh, tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để xây dựng hạ tầng KCN và tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện chương trình hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, gắn kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, thông qua việc phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm và đăng tải thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Ban.

Thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết TTHC, đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, thời gian thực hiện TTHC; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tăng cường công tác xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư; trong đó tập trung phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hưng Yên.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)