QUẢNG NINH

Hải Hà khởi sắc từ chương trình Nông thôn mới

16:29:40 | 23/11/2021

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thực sự đã có những thay đổi vượt bậc.

Năm 2010, toàn huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt mức 23,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 26,61%. Đến hết năm 2020, 10/10 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt chuẩn 9 tiêu chí huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,87%; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt vượt kế hoạch đề ra (18-20%). Quy mô kinh tế năm 2020 tăng gấp 3,2 lần so với năm 2015.

Đặc biệt, từ nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Hải Hà đã đạt được một số thành quả rõ nét:

Các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi khắp làng quê. Tiêu biểu nhất như các phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,“Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”thực sự tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, phát huy sức mạnh của nhân dân.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế: công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (giai đoạn 1) được hoàn thiện. Huyện tiến hành đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối giữa trung tâm thị trấn Quảng Hà với Khu công nghiệp cảng biển; đường Tài Chi đi Hang Vây; mở rộng nâng cấp ngầm tràn và xây dựng cầu tạm Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa; GPMB dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua Hải Hà. Các khu đô thị được đầu tư nâng cấp và xây mới như: phố Ngô Quyền, phố Phan Đình Phùng, khu tái định cư đường Lâm nghiệp Quảng Trung; khu đô thị phía bắc đường trung tâm thị trấn Quảng Hà; Quảng trường công viên cây xanh, chợ Trung tâm Hải Hà 2,...Hệ thống đường, điện, trường, trạm y tế, thủy lợi, nước sinh hoạt khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn nông thôn mới và từng bước tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hà đã chuyển đổi phương thức sản xuất từ tự cung, tự cấp sang phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, huyện triển khai lập và phê duyệt các quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp một cách toàn diện. Sản xuất nông, lâm, thủy sản chuyển dịch theo đúng định hướng tái cơ cấu của ngành. Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đã khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp. Đã có 37 sản phẩm tham gia chương trình OCOP; 16 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh; 27/28 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 35 sản phẩm được cấp nhãn, mác bao bì.

Dịch vụ - thương mại phát triển mạnh, đúng hướng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế. Hải Hà đã phát huy có hiệu quả của 2 chợ trung tâm huyện đồng thời mở rộng hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ khu vực nông thôn; khai thác lợi thế Khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, điểm thông quan Bắc Phong Sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Các loại hình dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư và phát triển; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đạt hiệu quả. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mới của huyện.

Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người Hải Hà văn minh, thân thiện, năng động: Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp; nhà văn hóa, khu thể thao thôn, bản, khu phố cơ bản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử các dân tộc trên địa bàn huyện, các di tích, lễ hội được quan tâm gìn giữ và phát huy. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu; tỷ lệ làng, bản, khu phố văn hóa đạt 80%, gia đình văn hóa đạt 92%. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hệ thống chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh bảo đảm, ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, ngày 11/11/2021, huyện Hải Hà đã được công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020, và tiếp tục đề ra các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới như sau: duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã. Mục tiêu hết năm 2021 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Quảng Long, Quảng Minh) và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Quảng Thành). Tiếp tục triển khai xây dựng 70 thôn chuẩn, 445 vườn chuẩn nông thôn mới đã triển khai xây dựng từ năm 2017 - 2020. Năm 2021 phấn đấu công nhận thêm 21 thôn và 105 vườn đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng 55 thôn và 317 vườn được công nhận thôn, vườn đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện thẩm định, tư vấn hỗ trợ phát triển ít nhất từ 4-5 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; có thêm ít nhất 04 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2021 đạt 60 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,48%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt trên 95,5%.

Bùi Liên (Vietnam Business Forum)