THỪA THIÊN - HUẾ

Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường

12:45:53 | 15/2/2024

Với tinh thần chủ động, tích cực, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý; từng bước đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC),… Thông qua đó, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp (DN) và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Ông Lê Bá Phúc, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Thời gian qua, ngành TNMT tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như giải quyết các vấn đề cấp bách về tài nguyên, môi trường.

Trong năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đúng thời gian quy định; tham mưu thu hồi, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, dự án,… đúng luật và tiến độ.

Về môi trường, đã tham mưu ban hành quyết định quản lý chất thải rắn trên địa bàn; đề án tổng thể về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đến năm 2023; triển khai hoàn thành các dự án xử lý, thu gom nước thải; dự án Nhà máy điện rác Phú Sơn; tổ chức các đợt tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, phân loại rác, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học,...

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, đã cấp được 2.430 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình cá nhân, với diện tích 405,04ha; cấp đổi được 131 giấy chứng nhận đối với tổ chức kinh tế, tôn giáo; cấp đổi được 17.678 giấy chứng nhận đối với hộ gia đình cá nhân. Lũy kế từ khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp (ngày 21/3/2016) đến nay, đã ký cấp đổi được 123.773 giấy chứng nhận đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân và 65.157 giấy chứng nhận đất nông nghiệp theo dự án do các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến.

Đặc biệt, xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu tăng cường tính công khai, minh bạch, đơn giản, rút ngắn thời gian so với quy định, tạo thuận tiện tối đa cho người dân và DN. Sở đã thực hiện công khai các quyết định phê duyệt và bản đồ quy hoạch,… dưới dạng trực tuyến. Trên cơ sở danh mục dự án kêu gọi đầu tư, Sở phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, hướng dẫn các DN thực hiện các thủ tục về đất đai.


“Ngày Chủ nhật xanh” đã trở thành phong trào nhằm nâng cao ý thức chung của cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh

Sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa quan điểm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Tháng 8/2023, tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025.

Giám đốc Sở TNMT tỉnh Lê Bá Phúc cho biết: Bám sát yêu cầu này, thời gian qua, ngành TNMT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”. Cụ thể như: Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp xã, phường, thị trấn; tiêu chí đánh giá DN thân thiện môi trường; chỉ thị về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các mô hình như: “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”,... phong trào “Nói không với túi nilon sử dụng một lần” đã được các địa phương, đơn vị cụ thể hóa, triển khai, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo và đạt kết quả cao.

Đặc biệt, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 nhằm quản lý tốt chất thải rắn; triển khai tốt công tác phân loại rác tại nguồn. Hằng năm chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các tổ chức, địa phương tổ chức gần 12 lớp tuyên truyền, tập huấn với trên 1.100 người tham dự về các nội dung như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn,...

Qua đó, từng bước hình thành nếp sống văn minh, ý thức, trách nhiệm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh đối với việc bảo vệ môi trường nói riêng và góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương nói chung.

Hoài Nam (Vietnam Business Forum)