HÀ NỘI

Ngành Tư pháp: Chú trọng hoàn thiện thể chế và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

09:45:58 | 26/3/2024

Bên cạnh việc tham mưu UBND Thành phố các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thời gian qua, ngành Tư pháp Hà Nội cũng đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách đầu tư

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cho biết: Ngành đã tham mưu UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cụ thể về công tác cải cách thể chế trên địa bàn. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản số 1025/UBND-NC ngày 07/4/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL của Thành phố; Sở ban hành văn bản số 1009/STP-VBPQ ngày 28/4/2022 hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố.

Sở cũng tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố thường xuyên thực hiện rà soát các văn bản pháp luật mới của Trung ương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và tình hình thực tiễn tại Thành phố để rà soát, xây dựng danh mục VBQPPL của HĐND, UBND Thành phố hằng năm và định hướng giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở cho việc tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Kết quả, năm 2021, HĐND Thành phố đã ban hành 20 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND Thành phố đã ban hành 35 quyết định quy phạm pháp luật. Năm 2022, HĐND Thành phố đã ban hành 20 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND Thành phố đã ban hành 49 quyết định quy phạm pháp luật. Năm 2023, HĐND Thành phố đã ban hành 20 nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND Thành phố ban hành 38 quyết định quy phạm pháp luật.

Về công tác thẩm định, năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định: 122 văn bản, góp ý: 231 văn bản các sở, ngành, đơn vị gửi đề nghị. Năm 2022, Sở tổ chức thẩm định 92 văn bản, góp ý 229 văn bản các sở, ngành, đơn vị gửi đề nghị. Năm 2023, tổ chức thẩm định 124 văn bản, góp ý 310 văn bản các sở, ngành, đơn vị gửi đề nghị.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho DN

Nếu như trước đây, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Thủ đô chủ yếu tập trung vào hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp tại các hội nghị, thông qua tủ sách pháp luật, phát tờ rơi, thì trong những năm trở lại đây, công tác này ngày càng được đổi mới mạnh mẽ với các hình thức đa dạng.

Đóng góp vào thành công này có vai trò không nhỏ của Sở Tư pháp Thành phố với nhiều giải pháp thiết thực như: Thành lập và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử PBGDPL; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường phát động, tổ chức các cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu pháp luật trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở cũng đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong PBGDPL với phương châm “hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Tài liệu biên soạn phát hành ngày càng chú trọng nội dung tích cực vừa tuyên truyền pháp luật với kỹ năng sống, kết hợp nhiều nội dung nhân dân quan tâm, thiết thực đối với đời sống hằng ngày. Chất lượng công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố ngày càng được nâng cao, người dân có ý thức hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Đặc biệt, đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho DN, Sở Tư pháp đã xây dựng các kế hoạch và triển khai hoạt động cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý cho DN trên trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành phố Hà Nội. Năm 2023, đăng tải 159 bài giải đáp và thông tin hỗ trợ pháp lý cho DN trên trang Hỗ trợ pháp lý cho DN; tổ chức 12 cuộc tập huấn hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý, tạo tiền đề vững chắc cho DN tham gia vào nền kinh tế thị trường.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cho biết: Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu, tập trung thực hiện các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân, DN tiếp cận dịch vụ tư pháp dễ dàng, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và DN...

Lê Nam (Vietnam Business Forum)